• Juurista ammentaen

  Juurista ammentaen

  Kaski - savolaisuuden siemenistä syntyi yritteliäs Ylä-Savo

 • Lähiruokaa Savosta

  Lähiruokaa Savosta

  Luonnontuotteiden keruuharrastus sopii koko perheelle kuntoa ja luonnontuntemusta lisääväksi harrastukseksi. Tutustu mitä kaikkea voit luonnonantimista loihtia

 • Oikeanlaiset pyöräilymaastot

  Oikeanlaiset pyöräilymaastot

  Tutustu erilaisiin retkeilykohteisiin

 

Koskenjoen kylä

Koskenjoen kylällä on omaleimaisuutta Pohjois-Savossa harvinaisena jokikylänä. Joen varsi Osmanginjärven ja Kiuruveden kirkonkylän välisellä alueella on tasaista, lähes kauttaaltaan viljeltyä aluetta. Alavat rantapellot viettävät vesistöön ilman erottavaa rantatörmää ja -kasvillisuutta. Vaihtelua kylän pinnanmuotoihin tuovat joen länsipuolella vierekkäiset, yläosiltaan kallioiset Palosmäki ja Koskenmäki. Alueen luonne on säilynyt varsinalkuperäisenä ja sopusointuisena.

 

 koskenjoki1.jpg

Koskenjoen kylämaisemaa

Palosmäki ja Koskenmäki ovat tuoretta ja kuivaa kangasta. Kylän koillis- ja itäpuolella maasto on alavaa, pääosin erilaisia korpia ja rämeitä sekä tuoretta kangasta. Alueen suot on ojitettu. Pellot, jotka rannassa ovat suurelta osin laidunkäytössä, rajautuvat vesistöön. Rantalaitumille on jätetty karjan suojaksi tarkoitettuja tiheitä puuryhmiä, jotka elävöittävät
maisemaa.

Alue on tyypillinen joenvarsikylä jossa viljelyyn edulliset rantamaat on raivattu pelloiksi ja asutus on harvakseen ylempänä rannassa joen kummallakin puolella sijaitsevien teiden varressa. Alue on vireä karjatalouspainotteinen viljelykylä, jolle hyvin hoidetut tilakeskukset ja
viljelmät antavat vakaan, sopusointuisen ja vauraankin leiman.

Koskenkylältä löytyy rakennuksia 1700-luvulta nykypäivään. Yleisimpiä ovat peruskorjatut, 1900-luvun talot. Uudisrakennukset sopivat kohtuullisesti vanhempaan rakennuskantaan ja antavat alueelle vireyden tuntua. Latojen runsaus on alueella silmiinpistävää, kuten myös Pohjanmaalta tulleet vaikutteet rakentamiseen. Koskenniskan talon koillispuolella pellolla joen rannalla sijaitsee kivikautinen asuinpaikka. Myös Tuonelanharjun hautausmaan luoteispäässä Palosmäen alarinteessä on kivikautinen asuin- ja hautapaikka. Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla.

Maisemanhoitoa

Koskenjoen maisemanhoitosuunnitelma valmistui vuonna 1996. Maanomistajat ovat tehneet alueella suunnitelman mukaisia raivauksia. Myös kevytliikenneväylän-  ja sillanrakentamishankkeet on toteutettu. Alueelle valmistui rantaosayleiskaava vuonna 2004.