Ylä-Savo nyt!

Ankkuri Ylä-Savo

15.1.2020 15:08

Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi ankkuri pyrkii ehkäisemään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista ilman ikärajoja.

Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa ankkuritiimissä. Mukana on asiantuntijoita poliisista, sosiaali- ja nuorisotoimesta. Tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa ohjata hoidon, palveluiden ja tuen piiriin muille asiantuntijoille. Ylä-Savossa Ankkuri-tiimi on toiminut vuodesta 2019 ja tämän vuoden alussa se täydentyi nuorisotyöntekijällä. Myös sosiaaliohjaajan työpanosta lisättiin.

Yhteystiedot

 vanhempi rikoskonstaapeli Aleksi Hartikainen
puh. 0295 455 039, Aleksi.Hartikainen@poliisi.fi

 vanhempi konstaapeli Tuomas Hyvönen
puh. 0295 455 247, Tuomas.Hyvonen@poliisi.fi

 sosiaaliohjaaja Pirita Mattila
puh. 040 830 4341, Pirita.Mattila@ylasavonsote.fi

 nuorisotyöntekijä Iina Karikumpu
puh. 040 588 6801, Iina.Karikumpu@iisalmi.fi

Ankkuri.png