Menestystarinoita Ylä-Savosta

Iisalmen kaupungille Sotkotar -kiertopalkinto

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolla on ollut 40 vuoden ajan perinteenä myöntää vuosittain Sotkottaret-kiertopalkinto yhdelle maakuntamme kunnista.
Tunnustuspalkinnon yleisenä kriteerinä on kunnassa tehty ansiokas työ kulttuurin ja taiteen hyväksi. Tällä tavoin rahasto haluaa nostaa esiin kunnissa tehtävää arvokasta ja pitkäjänteistä kulttuurityötä sekä samalla korostaa kulttuurin merkitystä ihmisten arjessa.

Lapinlahtelaisen kuvanveistäjän Eemil Halosen veistokset ovat yläsavolaisille tuttuja ja läheisiä. Pohjois-Savon rahasto hankki tämän Sotkottaret-veistoksen Halosten museosäätiöltä neljäkymmentä vuotta sitten eli vuonna 1975.

Veistos on saanut innoituksensa Kalevalan runosta. Runo kuvaa sitä, miten Väinämöisen kanteleen soitto lumosi täysin ympäristönsä, niin ihmiset kuin eläimet, metsän, ilman ja veden elävät. Myös rannalla hiuksiaan harjanneet ja itsenään vedestä peilanneet Sotkottaret jähmettyivät vaikuttuneina kuuntelemaan – ja samalla pudottivat harjansa veteen. Vertauskuvallisesti Sotkottaret-veistos muistuttaa meitä ehkä juuri siitä, miten kokonaisvaltaisia taide-elämykset voivat olla ja miten laaja-alaista taiteen vaikuttavuus parhaimmillaan on.

Tänä vuonna Pohjois-Savon rahaston hoitokunta päätti myöntää maakuntamme kulttuuritoiminnan tunnustuspalkinnon Iisalmen kaupungille. Rahaston perustelut ovat seuraavat:


Iisalmen kaupungin kulttuuritoimi on onnistuneesti koordinoinut Ylä-Savon kuntien kulttuurivastaavien vapaaehtoista yhteistyötä ja verkostomaista työtapaa. Kollegiaalinen tukiverkosto on kehittänyt määrätietoisesti koko alueen kulttuuritoimintaa. Säännöllisissä tapaamisissa on kirkastettu kunnan roolia vireän kulttuuritoiminnan mahdollistajana sekä kiteytetty kuntarajat mutkattomasti ylittävä toimintastrategia. On aidosti uskottu siihen, että yhdessä pystytään edistämään yläsavolaista kulttuuria, yhteisöllisyyttä ja imagoa paremmin kuin toimimalla kukin erikseen. Yhteisillä hankkeilla on jo tähän mennessä saatu ulkopuolista lisärahoitusta muun muassa alueen harrastajateattereiden ja museoiden toimintaan sekä ikäihmisten kulttuuripalvelujen kehittämiseen. ”Tehhään yhessä” -toimintamalli on leviämässä hyvänä käytäntönä muuallekin Suomeen.

Ylä-Savon musiikkiopisto ja Iisalmen kansalaisopisto ovat puolestaan esimerkillisesti omaksuneet kansainvälisen toiminnan luontevaksi osaksi opetustaan ja sen kehittämistä. Opiskelijat ja opettajat sekä kuorot, orkesterit ja opintopiirit ovat vierailleet eri puolilla Eurooppaa ja toimineet myös vierailevien ryhmien iisalmelaisina isäntinä. Näin on saatu virikkeitä, vaikutteita ja uutta motivaatiota musiikin ja kielten opiskeluun. Kansainväliset hankkeet ovat opettaneet lapsia ja nuoria toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä.


Näillä sanoilla Pohjois-Savon rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Jaana Luttinen luovutti 27.11.2015 rahaston puolesta Eemil Halosen Sotkottaret-veistoksen kaikkien iisalmelaisten iloksi ensi vuodeksi Iisalmen Kulttuurikeskuksen aulaan. Luovutussanoissaan puheenjohtaja toivoi, että tunnustus kannustaa kaupunkia edelleen edistämään yläsavolaista kulttuuritoimintaa ja toimimaan aktiivisesti alueellisen yhteistyön kehittäjänä. Kiertopalkintoa Iisalmen kaupungilta olivat vastaanottamassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Sarvela, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen, kulttuuritoimenjohtaja Sanna Marin-Kainulainen sekä Kansalaisopiston ja Musiikkiopiston rehtori Tapani Lakaniemi.

WP_20151127_019.jpg