Ylä-Savo nyt!

Nuohous Vieremällä

7.1.2019 11:00

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskeva pelastuslain muutos on tullut voimaan 1.1.2019.

Vuoden 2019 alusta koko maassa on siirrytty yhdenmukaisesti nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan.
Nuohouspalveluja saa tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee itse aktiivisesti tilata nuohous kiinteistölleen, huolehtia säännöllisestä nuohouksen suorittamisesta ja siitä, että nuohouksen suorittajalla on nuohoojan ammattitutkinto.

Pohjois-Savossa entiset piirinuohoojat ja heidän työtekijänsä tarjoavat nuohouspalveluja entiseen tapaan, mutta hinnoittelevat jatkossa palvelunsa itse.
Lisäksi maakunnan alueelle voi tulla muista maakunnista uusia yrittäjiä ja nuohouspalvelujen tarjoajia. Nuohoojat markkinoivat palvelujaan itsenäisesti toiminta-alueensa asukkaille.