Menestystarinoita Ylä-Savosta

Taloustutkimuksen kuntatutkimus 2023: Iisalmessa keskimääräistä parempi asukaskokemus

Taloustutkimus Oy:n Kuntien Asukaskokemus 2023 -tutkimus kertoo, että iisalmelaiset ovat enimmäkseen tyytyväisiä elämäänsä kotikunnassaan. Arvosanojen perusteella kriittisimpiä asioita ovat vetovoimaisuus ja viestintä, mutta niihinkin ollaan sangen tyytyväisiä verraten muihin kuntiin, ja suhteellinen painoarvo kokonaistyytyväisyyteen on melko vähäinen. Kokonaiskuva Iisalmesta on myönteinen ja hieman myönteisempi kuin vertailuaineiston kunnilla keskimäärin. Tutkituista 14 muusta mittarista Iisalmen tulos on tietopankin keskiarvoa selvästi parempi seitsemässä: arjen asioiden hoito, vapaa-ajan tekeminen, palvelut, esilläolo somessa, verotus, viestintä ja vetovoimaisuus. Tietopankin keskitasosta Iisalmi jää lähinnä terveyspalveluissa.

”Taloustutkimus on toteuttanut vastaavia asukaskokemustutkimuksia useille kunnille, joten pystymme vertaamaan tuloksia tietopankkitietoomme. Iisalmen tuloksissa näkyy tietopankkitasoa korkeampi tyytyväisyys useisiin asioihin, esimerkiksi arjen asioiden hoito, riittävästi tekemistä vapaa-ajalle, palvelut ja sosiaalisessa mediassa esillä olo. Myös kaupungin viestintää arvioidaan avoimempana ja aktiivisempana kuin tutkituissa kunnissa keskimäärin. Tyytyväisimpiä Iisalmen, samoin kuin muidenkin kuntien asukkaat ovat yleiseen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunteeseen sekä asuinkunnan viihtyisyyteen”, toteaa Taloustutkimus Oy:n Senior Insight Manager Timo Myllymäki

Iisalmella on tutkimuksen mukaan useita strategisia vahvuuksia: Ihmisten hyvinvoinnin tunne on tärkein, mutta vahvuuksina voidaan pitää myös luottamusta tulevaisuuteen, viihtyisyyttä, turvallisuuden tunnetta sekä sitä, että lasten ja nuorten on hyvä kasvaa Iisalmessa. Mitään kriittisiä ongelmakohtia kaupungin toiminnassa ei tutkimuksesta nouse, mutta huomiota kannattaa toki kiinnittää esimerkiksi vetovoimaisuuden kehittämiseen.

”Tutkimuksen tulokset ovat kannaltamme erittäin positiiviset ja on hienoa kuulla asukkaiden olevan tyytyväisiä iisalmelaisia! Kehittämistä näyttäisi olevan erityisesti siinä, miten vetovoimaiseksi kaupunki koetaan muiden silmissä – onkohan se osittain vaatimattomuutta? Seutukaupunkien joukossa olemme kuitenkin vetovoimaisimpien joukossa. Joka tapauksessa tulemme jatkossakin panostamaan veto- ja pitovoimamarkkinointiin, minkä kautta uskomme myös paikallisten huomaavan Iisalmen positiivisen hengen ja maineen ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa.”, kiteyttää Iisalmen kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen

Poismuuttoa pohtivien osuus on Iisalmessa pienempi kuin kunnissa keskimäärin. Kunnan asukkailla on vahva tunne siitä, että he kuuluvat iisalmelaiseen yhteisöön. Tutkituista 14 muusta mittarista Iisalmen tulos on tietopankin keskiarvoa selvästi parempi seitsemässä: arjen asioiden hoito, vapaa-ajan tekeminen, palvelut, esilläolo somessa, verotus, viestintä ja vetovoimaisuus.

Vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa kokonaiskokemus Iisalmesta on positiivinen. Tyytyväisimpiä mökkiläiset ovat turvallisuuteen sekä omaan hyvinvointiinsa Iisalmessa ollessaan. Myös ympäristö koetaan viihtyisänä ja Iisalmesta löytyy riittävästi tekemistä vapaa-ajalle. Erityisesti hyvinvoinnin tunne ja vapaa-ajan tekeminen asemoituvat Iisalmen tärkeiksi vahvuuksiksi. Mahdollisesta tulevaisuuden kaksoiskuntalaisuudesta olisi kiinnostunut joka viides Iisalmen mökkiläinen ja neljä kymmenestä voisi lisäksi harkita asiaa. Mahdollista pysyvää muuttoa Iisalmeen voisi vähintään harkita kuusi mökkiläistä kymmenestä.

Yritykset kokevat Iisalmen turvallisena toimintaympäristönä 

Taloustutkimuksen kehittämä Kuntien Yrityskokemus 2023 -tutkimus tehtiin nyt niin ikään ensimmäisen kerran Iisalmessa. Tavoitteena oli selvittää Iisalmessa toimivien yrityspäättäjien mielipiteitä kunnan toiminnasta ja yrityspalveluista. Puhelinhaastatteluina tammi-helmikuussa tehty yrityskokemustutkimus kertoo, että Iisalmessa toimintaympäristön koetaan olevan turvallinen ja uskoa löytyy yritysten tulevaisuuteen kunnassa. Hankinnoissa Iisalmen toivottaisiin huomioivan paikallisia yrityksiä hieman enemmän ja muuttuviin tarpeisiin reagoimiseen toivotaan ripeyttä. Kokonaisuudessaan Iisalmi sijoittuu useimmissa mittareissa vertailukohteena olevaa joukkoa paremmin: 

”Yritysten mielipiteiden osalta Iisalmessa yritykset arvioivat useimmissa mittareissa kaupunkiansa myönteisemmin kuin tietopankin yritykset muissa kunnissa. Erityisen paljon myönteisempänä korostuu kaupungin viestintä, se koetaan avoimena ja aktiivisena useammin kuin muissa kunnissa ja kaupungeissa. Lisäksi nostaisin esiin sen, että Iisalmessa myös yritykset ovat aktiivisempia kuin tietopankkimme muiden kuntien yritykset, heillä on muiden kuntien yrityksiä useammin kiinnostusta ja valmiutta osallistua yritysten ja kunnan asioiden kehittämiseen”, kiteyttää Taloustutkimus Oy:n Timo Myllymäki Iisalmen yrityskokemusta. 

”Hyvät kokemukset yritysten joukossa antavat vahvistusta esimerkiksi EK:n äskettäin julkaiseman Kuntabarometrin tuloksille, joissa Ylä-Savo oli koko Itä-Suomen paras seutu yrittää. Hankintojen suuntaaminen entistä enemmän paikallisille yrityksille on pitkäaikainen kehittämiskohde, joka nousee aina esiin ja sen eteen teemme koko ajan hartiavoimin töitä. Toisaalta oli erittäin mukava kuulla yritysten olevan tyytyväisiä kaupungin viestintään, toimiva vuorovaikutus on ehdoton edellytys yrittäjäystävälliselle ilmapiirille.”, Terho Savolainen muistuttaa. 


Lisätietoja:
Terho Savolainen, elinkeinojohtaja, Iisalmen kaupunki, p. 040 630 5328, terho.savolainen@iisalmi.fi 
Timo Myllymäki, Senior Insight Manager, p. 010 7585 441, timo.myllymaki@taloustutkimus.fi