Ylä-Savo nyt!

Vieremän uusi hoivakoti -toimikunta kokoontui 2.9.2019

2.9.2019 15:00

Vieremän kunnan tiedote 2.9.2019

Vieremän uusi hoivakoti -toimikunta kokoontui 2.9.2019

Vieremän kunnanvaltuusto päätti 6.11.2017, että Vieremän kunta valitsee Sotkanhelmen hankesuunnitelmassa esillä olleista vaihtoehdoista toimintalinjaksi yhteistyön yksityisen sektorin kanssa. Vieremän kunnanhallitus nimesi valtuuston päätöksen mukaisesti 11.12.2017 Vieremän uusihoivakoti -toimikunnan, jossa on edustettuna Vieremän kunnan lisäksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoito- ja hoivapalvelujohto sekä henkilökunnan edustus. 2.9.2019 kokoukseen osallistui myös edustus Attendo Oy:stä.

Toimikunnan 2.9.2019 kokouksessa todettiin Attendon uuden hoivakoti Kesälammen rakennustöiden sujuvan suunnitelman mukaisesti. Toiminta siirtyy uusiin tiloihin vuoden vaihteen tietämissä. Siirto suunnitellaan yhdessä Attendon, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja kunnan kanssa siten, että asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle koituu asiasta mahdollisimman vähän häiriötä. Avajaisjuhlallisuuksien ja avoimet ovet -päivän ajankohta sovitaan, kun muuton aikataulu tarkentuu.

Kokouksessa kerrattiin hoivapalvelujen maksuperusteet ja todettiin maksujen määräytyvän samalla tavalla, olipa kysymyksessä julkinen tai yksityinen palveluntuottaja. Ylä-Savon Sote kuntayhtymä päättää maksuperusteita.

Attendo tiedotti kokouksessa, että yhteistyöstä ja lääkejakelusta paikallisen Vieremän apteekin kanssa on sovittu. Tieto otetiin tyytyväisyydellä vastaan. Päivätoiminnan tilojen osalta todettiin, että uuteen rakennukseen valmistuu päivätoiminnan tilat erillisellä sisäänkäynnillä siten, että Ylä-Savon Sote kuntayhtymän tuottama päivätoiminta on mahdollista entiseen tapaan.

Sotkanhelmen taide-esineet on inventoitu ja kunnan henkilökunta on saanut koulutusta esineistön oikeaan käsittelyyn. Esineiden käsittelyssä ja jatkosijoittamisessa noudatetaan äärimmäistä varovaisuutta ja hienotunteisuutta. Kokouksessa sovittiin, että Attendo tarkastelee yhdessä kunnan ja Ylä-Savon Sote kuntayhtymän kanssa taide-esineiden sijoittamismahdollisuuksia hoivakoti Kesälampeen. Taide-esineiden sijoittelussa huomioidaan asiakkaiden, henkilökunnan, kunnan sekä Attendon sisutusarkkitehtien näkökulmat. Vieremän kunta säilyy esineiden omistajana. Niille esineille, joita ei sijoiteta uuteen hoivakotiin, Vieremän kunta osoittaa sopivan sijoituspaikan kunnan toimitiloista.

Seuraava kokous pidetään 28.10.2019 kello 10.30. 

Lisätietoja antavat:
Toimikunnan puheenjohtaja Eveliina Vidgrén, Eveliina.Vidgren.luottamustoimi@vierema.fi, 0400749707
Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen Ylä-Savon SOTE, Anne.Mikkonen@ylasavonsote.fi, +385400144501
Kunnanjohtaja Mika Suomalainen, Mika.Suomalainen@vierema.fi, 0407470910