Tunnelmia treffien jälkeen:
MUUTAMALLA ”MÄTSÄSI”, USEIMMILLA HAKU JATKUU

Treffeille mennään aina odottavissa tunnelmissa ja perhosia vatsassa – kohtaanko
sen oikean, olenko jollekin se, jota hän on etsinyt? Marraskuisilla Nilakan Osaajatreffeillä oli ilmassa samaa fiilistä, kun reilu parikymmentä työnhakijaa oli kutsunut alueen työantajia ja yrittäjiä tutustumaan omaan osaamiseensa. Toiveena oli tietenkin tavata se oikea työnantaja tai saada vinkki siitä, mistä hän voisi löytyä. Kuinka kävi, syntyikö suhteita ja lähtivätkö askeleet samaan suuntaan?

 
ELINVOIMANTEKIJÄT TREFFEILLÄ


Osaajatreffeille Hotelli Keitelerantaan oli rakennettu treffeille suotuisat puitteet: Paikalle oli
saapunut osaavan työvoiman lisäksi muita yrittäjiä palvelevia tahoja, kuten TE-palvelut,
SavoGrow Oy:n elinkeinoasiamiesten yritysneuvonta, Ylä-Savon ammattiopiston yrityspalveluiden edustus ja Etappi-työllisyyspalveluiden ja Nuoret Duuniin2017 –hankkeiden edustajat. Myös Nilakan kuntien johtoa oli paikalla. Heitä kaikkia yhdistää tavoite edistää elinvoimaisuutta oman roolinsa kautta. Konkreettisinta elinvoimaa tarjosi maittavaksi katettu iltapalapöytä.

Miten kenties se tärkein elinvoiman ilmentymä, alueen yrittäjät, ottivat tarjotun mahdollisuuden vastaan? Etappi-työllisyyspalvelut, SavoGrow Oy ja kampanjassa mukana olevat työnhakijat olivat jakaneet treffikutsua kukin omissa kanavissaan toivoen yrityksiltä ennakkoilmoittautumista tilaisuuteen. Nilakan alueella toimivat yritykset olivat aika varovaisia ilmoittautumisessaan – kenties uudenlainen tapa hakea työtä vaatii vielä totuttelua. Treffeille saapuikin useita ennalta ilmoittautumattomia työnantajan edustajia, jotka kertoivat olevansa yleisellä tasolla kiinnostuneita tapahtuman annista – eivät suoraan rekrytoimassa työvoimaa. Joku tuumasi hakevansa tilaisuudesta yritysneuvontaa, useimmat näkivät sen erinomaisena verkostoitumisen paikkana. Tottakai joukosta löytyi heitäkin, jotka olivat tulleet ensisijaisesti vapaana oleviin osaajiin tutustumaan.

Nilakan Osaajatreffeillä ohjelman pääpaino oli vapaassa työnhakijoiden ja työnantajien välisessä keskustelussa. Osaajat olivat ryhmittyneet toimialoittain, jotta työnantajavieraat löytäisivät oman alansa tekijät mahdollisimman helposti. Tietyillä aloilla syntyikin kuhinaa osapuolten välille ja käyntikortteja vaihdettiin tavoitteena sopia varsinaisia jatkoneuvotteluja myöhemmäksi. Osa vetäytyi kahvikupposten kera rauhallisempaan sopukkaan keskustelemaan työmahdollisuuksista, joku taas vinkkasi työnhakijalle yrityksestä, jossa voisi olla osaajalle paikka vapaana. Juuri kuten treffeillä kuuluukin – tunnustelua, tutustumista, yhteisen polun etsimistä. Ja jos joku ei sovi juuri minulle, voi hänestä vinkata kaverille.

 Osaajatreffeillä yhteisiä intressejä hakemassa.JPG

 Työnhakijat ja yrittäjät hakivat yhteisiä intressejä vapaamuotoisen keskustelun kautta.

UUSI TOIMINTAMALLI TERVETULLUT JA TARPEELLINEN


Osaajatreffien tervetulosanat lausunut Keiteleen kunnanjohtaja Hanna Helaste osoitti arvostuksensa kampanjassa mukana olleille työnhakijoille ja kiitti heitä rohkeudesta panna oma itsensä ja osaamisensa likoon. Helaste totesi osaajatreffien kaltaisille, perinteisiä toimintamalleja ravisteleville foorumeille olevan tarvetta.

Helasteen kanssa samaa mieltä olivat kaikki illan aikana projektipäällikkö Harri-Pekka Luomen haastattelussa ajatuksistaan kertoneet osallistujat – niin työhakijat, yrittäjät kuin henkilöstövuokrauksen alalla toimivat osaamisen välittäjätkin. Työ muuttuu, osaamisvaatimukset moninaistuvat. Osaajat ovat hajallaan ja pendelöinti on välttämättömyys. Joillakin aloilla on huutava pula tekijöistä, kun osaaminen ja tarjolla oleva työ eivät kohtaa. Näiden tosiasioiden kohtaamiseen ja niistä selviytymiseen vaaditaan kaikkien elinvoimaisuuden kanssa työskentelevien ja sitä rakentavien yhteistyötä. Juuri sitä varten osaajatreffit on luotu.

Etappi-työllisyyspalvelut on toteuttanut kuluvan vuoden aikana kaksi kokeilevaa kampanjaa,
joissa perinteisiä rooleja on pyöräytelty ylösalaisin. Toinen kampanja käänteisine rekrymessui-
neen toteutettiin Iisalmen seudulla kaupunkiympäristössä, viimeisin yhdisti neljä pientä Nilakan kuntaa. Kumpikin kampanjatoteutuksista oli kuitenkin siinä mielessä rajaton, että mukaan otettiin kaikki halukkaat työnhakijat asuinkunnasta tai työtilanteesta riippumatta. Samoin yrityksille oli avoimet ovat, olivatpa he potentiaalisia sijoittujia tai jo pitkään alueella toimineita yrityksiä.

- Käänteisyys tarkoittaa muutakin kuin sitä, että työnhakijat asettavat osaamisensa näyttävästi työnantajien saataville. Se tarkoittaa myös omasta tarpeesta ja rutiinista ulos astumista, heittäytymästä avoimeksi uusille kumppanuuksille ja yhdessä tekemiselle. Kaikille yhteisömme osapuolille olisi tervetullutta tulla haistelemaan, missä liikutaan elinvoimaisuuden suhteen. Avoimissa foorumeissa tilanne näyttäytyy aitona ja omaa tekemistään, oman roolinsa merkitystä voi pohtia uudella ponnella tällaisten tapahtumien jälkeen. Mitä juuri minä tai minun organisaationi voisi tehdä edistääkseen elinvoimaisuutta?, Etappi-työllisyyspalveluista summataan.

OSAAJATREFFIEN ANTIA


Nilakan Osaajatreffit –tapahtuman aikana iloittiin ainakin yhden työn ja tekijän kohtaamisesta sillä seurauksin, että työsuhde solmittiin samantien. Useampi työsuhde jäi jatkoneuvottelujen asteelle ja aiemmin kampanjan aikana työllistyi pari työnhakijaa. Tarkemmat tiedot kampanjassa mukana olleiden työnhakijoiden sijoittumisista avoimille työmarkkinoille tai esimerkiksi koulutuksiin summataan lähiaikoina. Jos työ on vielä hakusessa, on kampanjassa mukana olleilla työnhakijoilla mahdollisuus jatkaa työnhakuaan Etappi-hankkeessa.

Etappi 205.JPG

Gulshat Nizamova (vas.) Vesannolta sai töitä Kotiapu Auringon yrittäjältä Kirsi Eevalalta (oik.). Etapin toimiala-asiantuntija Anita Paananen toimi apuna työsuhteen solmimiseen liittyvissä järjestelyissä.

Työnhakijoille tehdyn palautekyselyn perusteella kampanja koettiin erinomaiseksi kannustajaksi ja aktivoijaksi. Kaikki kyselyyn vastanneet suosittelisivat vastaavanlaista kampanjaa muille työnhakijoille. Tärkeimmiksi asioiksi uudenlaisessa työnhakukampanjoinnissa he kokivat kampanjan saaman näkyvyyden, kannustavuuden ja motivoivuuden, sekä nettigalleriassa julkaistut osaamisprofiilit. Työnhakijoiden palautteesta kiirii toive, että enemmänkin työnantajia olisi paikalle mahtunut. Lisäksi eteen nousi dilemma: työtä olisi ollut tarjolla Etelä-Suomessa saakka, mutta kotiseuturakkaus pitää pintansa.

Työnantajat toivovat palautteessaan jatkossakin järjestettävän perinteisiä rekrymessuja, mutta eritoten eri elinvoimatekijät yhteen kokoavia käänteisiä rekrymessuja. Myös digitaalisten kana-
vien toivotaan jatkossa olevan mukana rekrykampanjoinnissa.

* Miltä käänteisen rekrykampanjan tekeminen tuntui työnhakijan näkökulmasta? Mediatiimissä toiminut Heli Mähönen kirjoittaa kokemuksistaan Etapilta eteenpäin blogissa.

* Kuvia Nilakan Osaajatreffeiltä Etapin Facebookissa.