Mitä on TYP?

 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli Iisalmen seudun TYP on osa valtakunnallisesti toteutettavaa palvelumallia. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Toiminnan tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali–, terveys- ja kuntoutuspalveluja siten kuin em. palveluiden tarjoamisesta erikseen säädetään.

 TYP-toimintaa määrittää laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014). Lyhenne TYP tulee aiemmin käytetystä Työvoiman palvelukeskus – nimikkeestä.

Iisalmen seudun monialainen yhteispalvelu toimii laajalla Ylä-Savon alueella. Toimialueen kunnat ovat Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto ja Vieremä. Toimintaa toteuttavat alueen kunnat, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, sekä alueella toimiva TE-toimisto ja Kela.  Lisäksi TYP-toimintaan kuuluu oleellisena osana  laaja yhteistyöverkosto ja osin ostopalveluita. Kokoaikainen toimipisteemme palvelee Iisalmessa, mutta asiakastapaamiset toteutuvat pääasiassa kotikunnassasi: esimerkiksi oman sosiaalitoimiston tiloissa.

TYP-toiminta on siis lakisääteistä ja valtakunnallista. TYP-verkostoihin pääset tutustumaan karttapalvelussa  > tästä linkistä < .

 

HENKILÖSTÖRAKENNE TYP-TOIMINNASSA 

Yhteispalvelussa työskentelevät kanssasi monialaiset tiimit.  Niissä voivat olla mukana kunnan terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja, TE-toimiston psykologi ja TE-asiantuntija sekä Kelan työkykyneuvoja. Keskeinen tehtävämme on auttaa asiakkaitamme sijoittumaan työelämään ja koulutukseen. Hyödynnämme työllistymisen edistämisessä monialaisen ja moniammatillisen tiimimme lisäksi laajan yhteistyöverkostomme apua.

 

ASIAKKAANA TYP-TOIMINNASSA

Työtön henkilö siirtyy monialaisen yhteispalvelun asiakkaaksi viimeistään silloin, kun työmarkkinatukea on maksettu vähintään 300 päivää ja hänellä arvioidaan olevan monialaisen yhteispalvelun tarve.  

Jokainen palveluun ohjautuva asiakas osallistuu kartoitusjaksoon, jonka aikana määritellään palvelutarve ja toiminnan tavoitteet. Kartoitusjakson pohjalta tehdään työllistymistä edistävä monialainen palvelusuunnitelma, jossa työllistymisen lisäksi arvioidaan muiden palvelujen tarve. Näitä voivat olla esimerkiksi työvoimapalvelut, sosiaalipalvelut, terveydenhoito tai kuntoutuspalvelut.

Monialaisessa yhteispalvelussa asioidaan ajanvarauksilla ja yhdessä sovituin tavoin. Jokaisella asiakkaalla on nimetyt vastuuvirkailijat, joiden kanssa hän edistää suunnitelmansa toteutumista. Palvelusuunnitelman etenemistä ja toteutumista seurataan säännöllisesti ja siten, että nopea reagointi muutosta edellyttävissä tilanteissa on mahdollista.

Käytettävissäsi monialaisessa yhteispalvelussa ovat mm.

- TE-toimiston palvelut
- aikuissosiaalityön palvelut
- terveydenhoitajan palvelut
- Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelut
- ammatinvalinnanohjauksen ja/tai kuntoutuspsykologin palvelut

Näistä palveluista kokoamme Sinun työllistymistäsi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Kun monialaiselle TYP-palvelulle ei enää ole tarvetta, asiakkuus päättyy. Asiakkuuden päättyessä jatkon toimijaverkko sovitaan kuhunkin asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen sopivaksi.

Yhteystiedot

Iisalmen seudun TYP

TYP-johtaja
Tuuli Sokka-Hukkanen
Puh. +358 40 779 4379
tuuli.sokka-hukkanen(at)iisalmi.fi

Yhteisen toimipisteen käyntiosoite   Virrankatu 2,  74100 Iisalmi.

MONIALAISET YHTEISTOIMIJAT MENOSSA MUKANA:

Iisalmen kaupunki
Keiteleen kunta
Kiuruveden kaupunki
Lapinlahden kunta
Pielaveden kunta
Sonkajärven kunta
Tervon kunta
Vesannon kunta
Vieremän kunta
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Pohjois-Savon TE-toimisto
Kela Itäinen vakuuspiiri