Mitä on TYP?

 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP-palvelu, ja Iisalmen seudun TYP osana sitä, toteuttavat valtakunnallista palvelumallia. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, hyvinvointialue ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Jokaisen suomalaisen kunnan tulee kuulua johonkin TYP-verkostoon. Toiminnan tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali–, terveys- ja kuntoutuspalveluja siten kuin em. palveluiden tarjoamisesta erikseen säädetään.

 TYP-toimintaa määrittää laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014). Lyhenne TYP tulee aiemmin käytetystä Työvoiman palvelukeskus – nimikkeestä.

Iisalmen seudun monialainen yhteispalvelu toimii laajalla Ylä-Savon alueella. Toimialueen kunnat ovat Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto ja Vieremä. Toimintaa toteuttavat Pohjois-Savon hyvinvointialue, Pohjois-Savon TE-toimisto ja Kela. Osa alueen kunnista kuuluu työllisyyden kuntakokeiluun, joten työllisyysviranomainen voi TE-toimiston lisäksi olla kuntakokeilukunta. Lakisääteisten toimijoiden lisäksi TYP-toimintaan kuuluu oleellisena osana laaja yhteistyöverkosto ja osin ostopalveluita. Kokoaikainen toimipisteemme palvelee Iisalmessa, mutta asiakastapaamiset toteutuvat pääasiassa kotikunnassasi: esimerkiksi oman sosiaalitoimiston tiloissa.

TYP-toiminta on siis lakisääteistä ja valtakunnallista. TYP-verkostoihin pääset tutustumaan karttapalvelussa  > tästä linkistä < .

HENKILÖSTÖRAKENNE TYP-TOIMINNASSA 

Yhteispalvelussa työskentelevät kanssasi monialaiset tiimit. Niissä voivat olla mukana työnhakupolkuasi rakentamassa esimerkiksi hyvinvointialueen terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja, TE-toimiston psykologi ja TE-asiantuntija sekä Kelan työkykyneuvoja. Keskeinen tehtävämme on auttaa asiakkaitamme sijoittumaan työelämään ja koulutukseen. Hyödynnämme työllistymisen edistämisessä monialaisen ja moniammatillisen tiimimme lisäksi laajan yhteistyöverkostomme apua.

ASIAKKAANA TYP-TOIMINNASSA

 
TYP on toimintamalli, jossa TE-toimisto, hyvinvointialue ja Kela tarjoavat yhteistyössä apua tilanteeseesi.TYP voi olla juuri oikea palvelu sinulle, jos työllistymiseesi liittyvät vaikeudet eivät johdu vain työpaikkojen tai osaamisen puutteesta, vaan sinulla on elämänhallinnan ongelmia tai toimintakyvyn rajoitteita. Palvelu voi auttaa myös silloin, kun työkykysi on muuten alentunut.

Palvelussa saat siis eri viranomaisten palveluja yhdestä paikasta. TYP:in kautta voit saada itsellesi sopivia sosiaali- ja terveyspalveluita, työvoimapalveluita ja kuntoutuspalveluita. Palvelun aikana voit pohtia ammattilaisten avustuksella mahdollisuuksia kouluttautumiseen tai työtoimintaan osallistumiseen. Kanssasi laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma.

TE-toimisto, hyvinvointialue tai Kela ohjaa sinut yhteispalvelun asiakkaaksi. Voit myös kysyä palveluun pääsystä omasta TE-toimistostasi tai kotikunnastasi.Työtön henkilö siirtyy monialaisen yhteispalvelun asiakkaaksi viimeistään silloin, kun työmarkkinatukea on maksettu vähintään 300 päivää ja hänellä arvioidaan olevan monialaisen yhteispalvelun tarve.

 

Jokainen palveluun ohjautuva asiakas osallistuu kartoitusjaksoon, jonka aikana määritellään palvelutarve ja toiminnan tavoitteet. Kartoitusjakson pohjalta tehdään työllistymistä edistävä monialainen palvelusuunnitelma, jossa työllistymisen lisäksi arvioidaan muiden palvelujen tarve. Näitä voivat olla esimerkiksi työvoimapalvelut, sosiaalipalvelut, terveydenhoito tai kuntoutuspalvelut.

Monialaisessa yhteispalvelussa asioidaan ajanvarauksilla ja yhdessä sovituin tavoin. Jokaisella asiakkaalla on nimetyt vastuuvirkailijat, joiden kanssa hän edistää suunnitelmansa toteutumista. Palvelusuunnitelman etenemistä ja toteutumista seurataan säännöllisesti ja siten, että nopea reagointi muutosta edellyttävissä tilanteissa on mahdollista.

Käytettävissäsi monialaisessa yhteispalvelussa ovat mm.

- TE-toimiston ja/tai työllisyyden kuntakokeilun palvelut
- aikuissosiaalityön palvelut
- terveydenhoitajan palvelut
- Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelut
- ammatinvalinnanohjauksen ja/tai kuntoutuspsykologin palvelut

Näistä palveluista kokoamme Sinun työllistymistäsi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Kun monialaiselle TYP-palvelulle ei enää ole tarvetta, asiakkuus päättyy. Asiakkuuden päättyessä jatkon toimijaverkko sovitaan kuhunkin asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen sopivaksi.

Yhteystiedot

Iisalmen seudun TYP

TYP-johtaja
Tuuli Sokka
Puh. +358 40 779 4379
tuuli.sokka(at)iisalmi.fi

Yhteisen toimipisteen käyntiosoite   Pohjolankatu 9A,  74100 Iisalmi.

MONIALAISET YHTEISTOIMIJAT MENOSSA MUKANA:

Kela Itäinen vakuuspiiri
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Pohjois-Savon TE-toimisto
Iisalmen kaupunki
Keiteleen kunta
Kiuruveden kaupunki
Lapinlahden kunta
Pielaveden kunta
Sonkajärven kunta
Tervon kunta
Vesannon kunta
Vieremän kunta