Mitä on TYP?

 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli Iisalmen seudun TYP on osa valtakunnallisesti toteutettavaa palvelumallia. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Toiminnan tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali–, terveys- ja kuntoutuspalveluja siten kuin em. palveluiden tarjoamisesta erikseen säädetään.

 TYP-toimintaa määrittää laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014). Lyhenne TYP tulee aiemmin käytetystä Työvoiman palvelukeskus – nimikkeestä.

Iisalmen seudun monialainen yhteispalvelu toimii laajalla Ylä-Savon alueella. Toimialueen kunnat ovat Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto ja Vieremä. Toimintaa toteuttavat alueen kunnat, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, sekä alueella toimiva TE-toimisto ja Kela.  Lisäksi TYP-toimintaan kuuluu oleellisena osana  laaja yhteistyöverkosto ja osin ostopalveluita. Kokoaikainen toimipisteemme palvelee Iisalmessa, mutta asiakastapaamiset toteutuvat pääasiassa kotikunnassasi: esimerkiksi oman sosiaalitoimiston tiloissa.

TYP-toiminta on siis lakisääteistä ja valtakunnallista. TYP-verkostoihin pääset tutustumaan karttapalvelussa  > tästä linkistä < .

 

HENKILÖSTÖRAKENNE TYP-TOIMINNASSA 

Yhteispalvelussa työskentelevät kanssasi monialaiset tiimit.  Niissä voivat olla mukana kunnan terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja, TE-toimiston psykologi ja TE-asiantuntija sekä Kelan työkykyneuvoja. Keskeinen tehtävämme on auttaa asiakkaitamme sijoittumaan työelämään ja koulutukseen. Hyödynnämme työllistymisen edistämisessä monialaisen ja moniammatillisen tiimimme lisäksi laajan yhteistyöverkostomme apua.

 

ASIAKKAANA TYP-TOIMINNASSA

Työtön henkilö siirtyy monialaisen yhteispalvelun asiakkaaksi viimeistään silloin, kun työmarkkinatukea on maksettu vähintään 300 päivää ja hänellä arvioidaan olevan monialaisen yhteispalvelun tarve.  

Jokainen palveluun ohjautuva asiakas osallistuu kartoitusjaksoon, jonka aikana määritellään palvelutarve ja toiminnan tavoitteet. Kartoitusjakson pohjalta tehdään työllistymistä edistävä monialainen palvelusuunnitelma, jossa työllistymisen lisäksi arvioidaan muiden palvelujen tarve. Näitä voivat olla esimerkiksi työvoimapalvelut, sosiaalipalvelut, terveydenhoito tai kuntoutuspalvelut.

Monialaisessa yhteispalvelussa asioidaan ajanvarauksilla ja yhdessä sovituin tavoin. Jokaisella asiakkaalla on nimetyt vastuuvirkailijat, joiden kanssa hän edistää suunnitelmansa toteutumista. Palvelusuunnitelman etenemistä ja toteutumista seurataan säännöllisesti ja siten, että nopea reagointi muutosta edellyttävissä tilanteissa on mahdollista.

Käytettävissäsi monialaisessa yhteispalvelussa ovat mm.

- TE-toimiston palvelut
- aikuissosiaalityön palvelut
- terveydenhoitajan palvelut
- Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelut
- ammatinvalinnanohjauksen ja/tai kuntoutuspsykologin palvelut

Näistä palveluista kokoamme Sinun työllistymistäsi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Kun monialaiselle TYP-palvelulle ei enää ole tarvetta, asiakkuus päättyy. Asiakkuuden päättyessä jatkon toimijaverkko sovitaan kuhunkin asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen sopivaksi.

Yhteystiedot

Iisalmen seudun TYP

TYP-johtaja
Tuuli Sokka-Hukkanen
Puh. +358 40 779 4379
tuuli.sokka-hukkanen(at)iisalmi.fi

Yhteisen toimipisteen käyntiosoite   Virrankatu 2,  74100 Iisalmi.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Iisalmi:
                             Jarmo Immonen                          
040 517 7130
                             Hanne Kurkinen                          
040 634 2352
                             Pirita Mattila                               
040 830 4341
                            Tuula Savolainen  *                     040 543 4980 
                             Arja Voutilainen                           040 830 2724

Keitele:
                             Sofia Käyhty                                 040 724 1975

Kiuruvesi:
                            Helena Kauhanen                       
0400 179 120
                             Krista Kauppinen                         040 632 5763

Lapinlahti:
                              
Katja Pietikäinen                         040 488 3313
                             Raija Ruotsalainen                      040 488 3314

Pielavesi:
                             Mirja Haataja                               
040 489 4058
                             Merja Tissari                                 040 489 4154

Sonkajärvi:
                             Eija Savolainen                             0400 896 214

Tervo:
                              Susanna Huupponen                   
017 499 251
                             Pirkko Väätäinen                          017 499 252

Vesanto:
                             Tanja Kovanen **                         044 717 1231
                            Anu Honkaselkä                          044 788 5560  
             
                                                        

Vieremä:
                             Katriina Saarinen                            040 525 7886


                            *  terveydenhoitaja T.Savolainen toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimialueen
                                      kunnissa: Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
                                  ** terveydenhoitaja T.Kovanen toimii Nilakan alueen Kysteri-kunnissa: Pielavesi, Keitele,  
                                        Tervo, Vesanto

 

Asiointi Kelalla

Palvelunumerot

Asumisen tuet

020692 201

Kuntoutus

020692 205

Työttömyysajan tuet

020692 210

Sairastaminen

020692 204

Muut palvelunumerot www.kela.fi/palvelunumerot

Kela-asioita voit hoitaa kätevästi myös verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi
Tarvittaessa voit varata myös puhelinajan tai käyntiajan toimistoon osoitteessa www.kela.fi/ajanvaraus

 

Pohjois-Savon TE-toimiston yhteystiedot

Yhteydenotto TE-toimistoon www.te-palvelut.fi  Oma asiointi-palvelussa
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu (ma - pe klo 9.00–16.15)               0295 025 500

Työttömyysturvaneuvonta (ma-pe klo 9.00–16.15)                            0295 020 701
sähköposti:
kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi
Asiakirjat osoitteella: Pohjois-Savon TE-toimisto kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio
Ajankohtaiset asiat http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo/ajankohtaista