ASIAKASTARINA:

Lasten ja nuortenkoti Himaharjussa on tavoitteena saada tuttu ja sitoutunut kesätyöntekijä laajemmin ja ympärivuotisesti talon töihin Etappi-työllisyyspalveluiden tuella

Lasten- ja nuortenkoti Himaharju Kiuruveden Koppeloharjussa on huostaan otetuille lapsille ja nuorille tarkoitettu yksityinen perhekoti. Idyllisellä paikalla keskellä kauneinta maaseutuluontoa sijaitseva Himaharju tarjoaa kiintymyssuhdehäiriöitä korjaavaa hoitoa ja kasvatusta turvallisissa ja kodinomaisissa tiloissa. Himaharjun toiminta perustuu systeemiseen ja perheterapeuttiseen ajatteluun sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen arkeen. Etappi-työllisyyspalvelut on saanut olla mukana Himaharjun toiminnassa työntekijän osaamisen vahvistamiseen liittyvien palveluratkaisujen toteutusten muodossa.

Himis.png

Kuva: Kari, Terttu ja Helena Himaharjun päätalon edustalla.

Olipa kulkija kuka tahansa, hän ei voi kuin uskoa Himaharjun arvojen mukaisen voimavarakeskeisen arjen touhujen kukkivan perhekodin kylämäisessä pihapiirissä, jossa vanhat rakennukset limittyvät uusiin sulassa sovussa ja lapsille ja nuorille suunnatut toiminnot näkyvät kaikkialla: pihan läpi ylväänä astelevissa ratsukoissa, vanhan navetan ja nykyisen kerhotilan edustalla sijaitsevassa skeittialueessa, kauniisti hoidetuissa istutuksissa, kivinavetan paasien sisäpuolisessa kesäkeittiössä sekä päätalon lämminhenkisessä tupakeittiössä, josta löytyy pitkääkin pidempi ja leveämpi pirtinpöytä sekä ehtoisa emäntä nuoren apulaisensa kera.

Tapaamme Himaharjun yrittäjät Terttu ja Kari Röntysen juuri tuon pitkän pirtinpöydän äärellä. Seuraamme liittyvät myös työmiehet, jotka istahtavat välipalalle yhteiseen pöytään. Keittiössä työskentelevä Marjo kertoo, kuinka perhekodin ruokailut ja ruoanvalmistus toimivat; lapset ja nuoret ovat keittiöpuuhissa mukana – onhan ruoka ja ruokailuhetket niitä elämän perusasioita, joiden äärelle me kaikki pysähdymme useamman kerran päivässä. Himaharjussakin keittiötouhut ovat samalla tavalla kasvatuksellisia hetkiä kuin missä tahansa muussakin kodissa. Keittiötyöntekijä ei siten ole pelkkä kokki; hän on samalla myös läsnä oleva aikuinen lapselle. Tällä kertaa keittiöaskareissa mukana on perhekodin nuori. Työskentelyn lomassa hän kertoo, kuinka on juuri päättänyt ensimmäisen opiskeluvuotensa Hingunniemessä hevosalalla. Ala tuntuu oikealta ja intoa riittää taas kesän jälkeen jatkaa opintoja.

Kahvikupposen äärelle saapuu myös Himaharjussa jo vuosia kesäkaudet puutarha- ja metsätöissä työskennellyt Helena. Terttu ja Kari kertovat, että tarjoaisivat mielellään tutulle ja sitoutuneelle työntekijälleen enemmänkin töitä, mitä puutarhanhoito ja metsänraivaus tarjoavat. Helena on aiemminkin toiminut keittiössä tuuraajana ja tottunut ajatukseen, ettei Himaharjussa mikään työ ole vain kulloisenkin tehtävän suorittamista; keittiössä ei kuorita vain perunaa, vaan samalla ohjataan myös nuorta tekemään keittiöaskareita ja jutustellaan arkisia asioita. Kasvimaalla ei myöskään vain kitketä, vaan tuetaan nuorta hoitamaan oma saransa kuunnellen samalla, mitä mahtaa sydämellä olla.

Nyt Terttu, Kari ja Helena etsivätkin ratkaisua, kuinka Helena voisi vahvistaa osaamistaan, ammattitaitoaan ja omaa luottamustaan siihen, että puutarhatöiden lisäksi myös keittiötyöt ja perhekodin pihapiirissä sijaitsevassa Kiuruveden opetustoimen erityiskoulussa tapahtuvat koulunkäynnin ohjaajan tehtävät voisivat olla niitä kaivattuja uusia työtehtäviä, joiden myötä työsuhde voisi olla ympärivuotisempi.

Etappi-työllisyyspalvelut auttaa juuri tämän kaltaisissa tilanteissa: Himaharjussa on toimiala-asiantuntija Niina Suorsan avustuksella päädytty hyödyntämään Etapin palvelutarjottimelta löytyvää ammattitaidon täsmäkartoitusta, jonka avulla edesautetaan Helenan toimenkuvan laajentamista ja pysyvämmän työsuhteen syntymistä. Kesän aikana Päivi Honkala Ylä-Savon ammattiopistolta tulee viikon ajaksi kartoittamaan Helenan keittiötyön osaamista ja kartoituksen myötä mietitään tarvittaessa koulutuspalvelut, jotka vahvistavat Helenan valmiuksia toimia keittiötyössä. Syksyllä koulujen taas alettua samanlainen kartoitusjakso toteutetaan myös koulunkäynnin ohjaajan tehtävien osalta. Myös yrittäjät kokevat kartoitusten kautta saatavan ulkopuolisen näkökulman tervetulleeksi; aina voi oppia uutta ja oppilaitokset lienevät tahoja, joilla uusin tieto ja osaaminen ovat parhaiten hallussa. Täsmäkartoituksen kautta oman yrityksen toimintaa voidaan katsoa uusin silmin ja tehdä tarvittaessa kehitystyötä uusien oppien mukaisesti.

Sekä Helena että työnantajat Terttu ja Kari ovat yksimielisiä Etapin tarjoaman palvelun tarpeellisuudesta; juuri tällaiset asiakaslähtöiset ja räätälöidyt ratkaisut auttavat työllistämisen haasteissa alalla, jossa pelkkä koulutuksen suoma pätevyys ei riitä takaamaan alalle soveltuvuutta. Himaharjun yrittäjät kokevat rekrytoinnin erittäin haastavaksi ja toteavat, ettei esimerkiksi TE-toimisto pysty nykyresursseillaan tukemaan yrityksiä kaikissa näissä haasteissa. Yksityiset rekrytointifirmat puolestaan näyttäytyvät tyyriinä ratkaisuina, eikä niiltäkään välttämättä löydy alatuntemusta ja silmää sopivan työntekijän etsintään. Etappi-työllisyyspalveluiden etuna ovat toimialakohtaiset asiantuntijat, joilla on pääsääntöisesti omakohtaista työkokemusta ja koulutusta omilta asiantuntemusaloiltaan sekä runsas kontaktiverkosto oman alansa työnhakijoihin, koulutustarjoajiin sekä yritys- ja kumppanuusverkostoihin. Eu-rahoitus taas tekee palvelusta maksuttoman yrittäjille ja työnhakijoille.

- Kun syntyy tunne siitä, että aikuisella on sydän paikoillaan ja henkilökohtainen työmoraali kunnossa, toteaa Terttu kysyttäessä, mistä tunnistaa sopivan työntekijän löytyneen.

- Pelkkä koulutustausta ei valitettavasti takaa mitään. Jos pistät paikan avoimeen hakuun, voit saada kymmenittäin hakemuksia, joissa kerrotaan sinisilmäisesti kolmen päivän päiväkotityöskentelyn osoittaneen, että henkilö sopii alalle. Lisäksi yllätyksiä tulee aina vastaan, myönteisiä ja kielteisiä. Esimerkiksi alalla 20 vuotta toiminut henkilö ei sopinut meidän arvopohjamme mukaiseen toimintaan arjessa lainkaan, mutta nuori 23-vuotias kokematon ja vasta valmistunut henkilö oli ensimmäisestä päivästä alkaen kuin kotonaan meidän perhekotimme arjessa ja löysi oman paikkansa lasten ja nuorten perhekotiperheessä, Terttu jatkaa pohdintaansa rekrytoinnin haasteista.

Etappi-työllisyyspalvelut kokee onnistuneensa, kun sekä työntekijä että työnantaja kokevat saaneensa avun ja heidän polkunsa voivat jatkaa rintarinnan. Himaharjun miljöössä kulkeekin harvinaisen monta merkittävää polkua ja iloitsemme suuresti voidessamme olla askeltamassa rinnalla.