ASIAKASTARINA:

Etappi matchasi Markon ja Midas Touchin

Midas Touch tarjoaa yrityksille ja julkiselle sektorille monipuolisia contact center -palveluita. Midas Touch listaa toimintansa perusedellytyksiksi kustannustehokkuuden, palvelun korkean laadun, asiakaspalveluosaamisen sekä tavoitettavuuden. Nämä asiat eivät synny ilman hyviä työntekijöitä ja toimivaa työyhteisöä. Etappi-työllisyyspalvelut on ollut mukana yrityksen rekrytoinnissa mm. työnhakijavierailuiden ja Etappi-kokeilujen järjestäjänä. Yhteistyön tuloksena yrityksessä työskentelee tälläkin hetkellä muutamia henkilöitä vakituisissa työsuhteissa. Yksi heistä on Marko Auvinen, joka jatkaa Etapin kautta palkkatuetun työllistämisjakson jälkeen monipuolisissa asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä.


Marko Auvinen oli asunut ja työskennellyt 15 vuotta ulkomailla ja palatessaan Suomeen ja Iisalmeen tuli hän Etapin työnhakija-asiakkaaksi. Nyt puolivuotta Midas Touchissa työskenneltyään Marko kokee kotiutuneensa hyvin ja viihtyvänsä nykyisessä työssään asiakaspalvelun ja myynnin parissa. Marko päätyi työhön Etappi-työllisyyspalvelujen tukemana. Silloinen Etapin palvelualoista vastannut toimiala-asiantuntija Minna Pappi toimi polkujen yhdistäjänä; ”Hän matchasi Markon ja Midas Touchin”, Contact Center Manager Tuula Laitinen toteaa. Marko voi hyödyntää työssään kielitaitoaan palvellessaan esimerkiksi kansainvälisen vakuutusyhtiön asiakkaita tai ollessaan tarvittaessa kielellisenä taustatukena työtovereilleen, joilla ei ole yhtä vahvaa kieliosaamista. Lisäksi Markon vahva kasvokkain tapahtuvan asiakaspalvelun tausta tuo varmuutta ja luontevuutta puhelimitse hoidettavaan asiakaspalveluun.

Marko Auvinen 1.PNG

Kuva: Marko Auvinen hoitaa työpisteellään mm. vakuutusyhtiön kansainvälistä asiakaspalvelua.

Tuula Laitinen kertoo, että contact centerin rekrytointi on paikallisesta hyvästä työnantajamaineesta huolimatta haasteellista: Alaan liitetään sitkeästi ns. lehtimyyntilegendoja, vaikka työ on paljon muutakin. Midas Touchin liikevaihdosta noin puolet tulee asiakaspalvelusta, eli paljon otetaan myös neuvonta- ja asiakaspuheluja vastaan ja hoidetaan niihin liittyviä toimeksiantoja. Toimeksiantajayritysten moninaisuuden myötä työtä tehdään esimerkiksi vakuutus-, rahoitus- ja laboratoriopalvelujen ajanvaraus- tai asiakaspalvelutehtävien parissa. Moni Midas Touchin Iisalmen toimipisteen noin kuudestakymmenestä työntekijästä ”blendaa”, eli hoitaa sekä myynti- että asiakaspalvelutehtäviä. Se tekee työstä monipuolista ja vaihtelevaa. Tuula Laitinen kertoo, että työtehtävien painotukset sovitaan joustavasti yhdessä huomioiden työntekijän vahvuudet.
Kenelle contact center –työ sitten soveltuu parhaiten? Tuulan mukaan vaatimukset eivät ole liian kovat: tarvitaan vain valmiutta kokeilla, positiivista intoa ja tavallista juttelutaitoa. Muut asiat, kuten järjestelmät, kyllä opetetaan ja otetaan yhdessä haltuun. Kullekin työntekijälle pyritään löytämään ne persoonaan sopivimmat asiakkuudet, joten toimialavalintakin yleensä järjestyy mieleiseksi. Myös Marko toteaa, että vaikka hänelläkin oli pieni kynnys ryhtyä contact center –työhön, on hän viihtynyt mainiosti. Tulevaisuudessa hänen on mahdollista saada lisää vastuuta mm. projektivastuun muodossa ja ylenemismahdollisuuksiakin löytyy.

Työntekijöiden viihtyvyydestä pidetään Midas Touchissa huolta mm. huolehtimalla toimivasta ja kattavasta työterveyshuollosta, tarjoamalla tykypäiviä ja liikuntaseteleitä sekä leikkimielisten arpajaisten ja työpaikkanaamiaisten kautta; käypä yrityksessä hierojakin takaamassa terveet hartiat. Myönteisestä ja kannustavasta yrityskulttuurista kertovat myös leikkimieliset myyntikilpailut palkintoineen sekä Kuukauden Kultasormi –kunniakirjat, joita löytyy toimiston seiniltä metritolkulla.

Etappi-työllisyyspalvelut tulee jatkossakin tekemään yhteistyötä Midas Touchin kanssa. ”On ilo tehdä yritysyhteistyötä, jossa otetaan lämpimästi vastaan innokkaat ja asiakaspalvelutaitoiset työnhakijat ikään, sukupuoleen, ihonväriin tai koulutustaustaan katsomatta”, toteaa palvelualojen toimiala-asiantuntija Kaisu Auvinen Etappi-työllisyyspalveluista.

Midas porukka 2.jpg
Midas Touchin Tuula Laitinen ja Marko Auvinen sekä Etappi-työllisyyspalveluiden Kaisu Auvinen ovat tyytyväisiä Etappi-kokeilun tuloksiin.

Kiinnostaako sinua contact center -työskentely? Katso videolta, mitä Midas Touch toivoo työnhakijoilta!