• Juurista ammentaen

  Juurista ammentaen

  Kaski - savolaisuuden siemenistä syntyi yritteliäs Ylä-Savo

 • Lähiruokaa Savosta

  Lähiruokaa Savosta

  Luonnontuotteiden keruuharrastus sopii koko perheelle kuntoa ja luonnontuntemusta lisääväksi harrastukseksi. Tutustu mitä kaikkea voit luonnonantimista loihtia

 • Kesän riemuja

  Kesän riemuja

  Matkusta Ylä-Savoon

Kotiinpäin Kyläportti-hanke

- maaseudun kehittämishanke lisää maaseutukylien   nettinäkyvyyttä edistää maalle- ja paluumuuttoa.

Hanke on päättynyt 31.3.2012.

 
 

Ylä-Savon ja Maaningan kunnan alueen kattavan hankkeen tavoitteena oli kehittää kylien kotisivuista toimivampia kylien sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen ja aktivoinnin välineitä sekä vahvistaa kylien osaamista ja verkostoitumista. Tavoitteena oli tukea uusien kyläsivustojen tekemistä, laajentaa Kotiinpäin.fi-portaaliin osallistuvien kylien määrää ja vahvistaa  sekä uusien että olemassa olevien vastuuhenkilöiden toimintaa. Tavoitteena oli myös kyläyhteisöjen lähipalveluiden saavutettavuuden parantaminen sekä sähköisten palvelujen käytön lisääminen. Kohderyhmänä olivat yläsavolaiset ja Maaninkalaiset kylien asukkaat, taajamien ja kirkonkyläyhdistysten asukkaat, osa-aikaiset ja alueelle muuttoa harkitsevat asukkaat sekä maaseudulla toimivat yhdistykset ja yritykset.

   
 piirros laiturilla.300x.jpg  piirros puutarhatyö. 300x.jpg
   

Hankkeella oli kaksi toiminto-osiota: 

1. Kylien kotisivut

Ylä-Savon kattavan hankkeen tavoitteena oli kehittää kylien kotisivuista toimivampia kylien sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen ja aktivoinnin välineitä sekä vahvistaa kylien osaamista ja verkostoitumista. Tavoitteena on saada alueen kylien kotisivujen peitto 80 %:iin sekä luoda toimintamalli, jota voidaan hyödyntää taajamissa.  Taajamien asukasyhdistykset eroavat maaseutukylien kyläyhdistyksistä palvelujen tarjonnan, välimatkojen ja tapahtumien suhteen. Taajamien asukasyhdistykset sijoittuvat peruspalveluiden lähelle. Tapahtumat ovat enemmän hektisiä ja yrityssidonnaisia. Taajamien toimintamallin kehittäminen ei ole noussut tarpeelliseksi, koska hankkeelle ei ole kohdistanut taajamien neuvontatyöpajoja. Toimintamallin  ideoinnissa otettava huomioon esim. tiedottaminen(teemat, tapahtumat), näkyvyys (päivittäminen), kumppanuus, organisaatiot ja yhteistyö.

Hanke neuvoi ja opasti maaseutukylien ja taajamien asukasyhdistyksien valitsemia henkilöitä kyläsivujen tekemisessä ja päivittämisessä.

2. Ylä-Savon kiinteistöpörssi -  Kotiinpäin.fi

Hankkeen toimesta laajennetiin Kotiinpäin -portaaliin osallistuvien kylien määrää uusilla käyttäjillä ja vahvistetiin sekä uusien että olemassa olevien vastuuhenkilöiden toimintaa.  

Ylä-Savon kuntien alueelle tarvitaan uusia Kotiinpäin –kiinteistöpörssin toimijoita maaseutukyliltä ja kunnista.

Hanke neuvoi ja opasti kylien valitsemaa henkilöä kokoamaan vapaita tontteja ja kiinteistöjä Kotiinpain.fi kiinteistöpörssiin.

Kerro viestisi ja palautteesi meille

palautelomakkeella 

Kotiinpain.fi

kiinteistöpörssi on laajalti tunnettu Etelä- ja Keski-Suomessa. Lisäksi sivustolla on vieraillut kiinnostuneita Ruotsista, Norjasta ja Virosta sekä Etelä-Euroopasta ja Etelä- Amerikasta. Käy katsomassa sivustolla olevasta "geo visitors" - linkistä, mistä paikkakunnalta sivuston vierailijat tulevat. 

Kiinteistöpörssiä markkinoitiin Kotiinpäin Kyläportti-hankkeen toimesta netissä ja mm. Mäntyharjun loma-asuntomessujen virallisessa sisustusluettelossa.