Ylä-Savo on otollista maaperää menestystarinoille

Ylä-Savon taloudellisen hyvinvoinnin perusta on kilpailukykyisissä ja menestyvissä yrityksissä.

Ylä-Savon yritystoiminnan perustan muodostaa 3000 yritystä ja 2500 maatilayritystä. Yritykset voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: 1) pienet lähinnä paikallisilla markkinoilla toimivat yritykset, 2) alihankinta tai sopimusvalmistusta harjoittavat yritykset sekä 3) vientiin suuntautuneet ns. kärkiyritykset

Seutumme keskeisiä vahvuuksia ovat kasvava maidontuotanto, kansallisesti merkittävä metallialan yrityskeskittymä ja maakunnan runsaita metsävaroja käyttävä mittava puunjalostusteollisuus.

Kärkiyritykset ovat kyenneet hyödyntämään globaalin talouden mahdollisuuksia. Teknologiateollisuuden kasvun taustalla on vahva verkostoitunut liiketoiminta. Pienyritykset ovat pääosin perheyrityksiä ja ne toimivat useimmiten paikallisilla markkinoilla.
Loading...