Ura ja työelämä

Yläsavolaiset saavat elantonsa palveluammateista, metalli- ja puunjalostusteollisuudesta, alkutuotannosta sekä metsä- ja maataloudesta.

Ylä-Savon työpaikosta noin kolmannes on julkisella sektorilla. Alueella on noin 3000 yritystä, jotka työllistävät yläsavolaisia teollisuudessa ja palvelualoilla. Maa- ja metsätalous tuo myös työpaikkoja niin alkutuotannossa kuin jalostuksessa ja kuljetuksissakin. Alueen suurimmista yrityksistä tunnetuimpia ovat Ponsse, Olvi, Valio, Genelec, Keitele Forest ja Normet.
Ympäristöliiketoiminta ja hyvinvointiyrittäjyys ovat tulevaisuuden kasvualojamme.

Ylä-Savon koulutusrakenne on monipuolinen ja korkeakouluverkostoja hyödynnetään aktiivisesti. Elinkeinoelämän tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus paikallisten oppilaitosten ja lähiseutujen yliopistojen kanssa varmistaa seudun yrityksille osaajia myös tulevaisuudessa.

Loading...