• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Huolen puheeksiotto

 

Huolen puheeksiottaminen on ammattilaisen esim. opettaja, terveydenhoitaja vastuulla. Tavoitteena on oppilaan hyvinvointi ja toimiva yhteistyö lapsen/nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa. Kun huoli otetaan puheeksi, ei etsitä syyllisiä vaan pyritään turvalliseen, välittävään ja jämäkkään asian selvittämiseen.

Liitetiedostot