• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Peruskoulusta toiselle aseteelle

Siirtyminen kouluasteelta toiselle on aina opintopolun kriittinen kohta. Tästä syystä jokaisen nivelvaiheen ohjauksen järjestäminen tulisi ottaa erityiseen tarkasteluun. Kansallisen koulutuspoliittisen linjauksen tavoitteena on, että nuoret siirtyvät perusopetuksen jälkeen opiskelemaan toiselle asteelle, lukioon tai ammatilliseen koulutukseen (koulutustakuu). Mahdollisimman hyvä toisen asteen aloittamisprosentti edellyttää hyvää ohjausyhteistyötä peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten välillä. Keskimääräistä enemmän ohjausta tarvitsevat ne nuoret, joilla on lukivaikeuksia, hahmottamisen tai keskittymisen ongelmia, mielenterveyden ongelmia tai sosiaalisen sopeutumisen pngelmia. Näiden nuorten opintojen onnistumiseen turvaamiseksi täytyy tehdä yhteistyötä paitsi lähettävän ja vastaanottavan tahon kanssa myös muiden paikkakunnalla toimivien nuorten kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Usein ohjauksellista apua ja tukea tarvitsevat myös huoltajat.

Liitetiedostot