• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Erityisopettajan tehtävätErityisopetusta antavat erityisopettajat, joiden toimenkuvaan kuuluu varsinaisen opetuksen ohella yhteistyö oppilaiden, huoltajien, rehtoreiden, opettajien, koulun muun oppilashuollon sekä koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Erityisopettaja tarjoaa konsultointiapua luokan- ja aineenopettajille erilaisista oppimisongelmista.

Tehostetun ja erityisen tuen tarvetta arvioidaan pedagogisen arvion tai selvityksen pohjalta.

Tarvittaessa erityisopettaja järjestää yksilö- ja ryhmädiagnostisia kokeita (esimerkiksi lukitestit tai lausunto lukivaikeudesta ylioppilastutkintolautakunnalle).

Erityisopettaja on suunnittelemassa ja määrittämässä oppilaille laadittavan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) sisältöjä.

Tarvittaessa erityisopettaja osallistuu oppilaan arviointiin yhdessä luokan- ja/tai aineenopettajan kanssa.