• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

OPPIMISSUUNNITELMA
Tehostetun tuen suunnittelun ja seurannan välineenä on esi- ja perusopetuksessa oppimissuunnitelma.

Esiopetuksessa tehostettua tukea tarvitsevan lapsen esiopetuksen fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö ja tarvittavat tukipalvelut pitää järjestää siten, että lapsi voi täysipainoisesti osallistua muun ryhmän toimintaan. Suunnitelman tulee sisältää lapsen kasvulle ja kehitykselle asetettavat tavoitteet, lapsen vahvuudet sekä erityistarpeet. Suunnitelmaan kirjataan oppimisympäristöön liittyvät muutostarpeet sekä opetuksen edellyttämät tuki- ja oppilashuollon palvelut, niistä vastaavat tahot sekä edistymisen seuranta ja arviointi.

Perusopetuksessa oppimissuunnitelma tarkoittaa oppilaalle laadittavaa opinto-ohjelmaa ja sen toteutumista. Oppilaan opinto-ohjelmalla tarkoitetaan luetteloa niistä oppiaineista ja aineryhmistä, joita oppilas opiskelee lukuvuoden aikana. Oppimissuunnitelman tarkoituksena on, että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa opiskeluunsa enemmän tavoitteellisuutta. Lisäksi oppimissuunnitelman avulla annetaan huoltajalle tietoa, jotta hän voisi entistä paremmin tukea oppilasta tämän opiskelussa.

Oppimissuunnitelma voidaan myös eriyttää opetusta sekä auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset kasvuun ja opinnoissa edistymiseen. Oppimissuunnitelmaa käytetään pohjana oppilaan edistymisen arvioinnissa.

Oppimissuunnitelman laatimisessa keskeistä on yhteistyö oppilaan, huoltajien, opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden välillä. Oppimissuunnitelma sisältää oppilaan opinto-ohjelman ja siinä kuvataan, miten opetussuunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Siinä määritellään mahdolliset valinnaiset opinnot ja opiskelun erityiset painoalueet. Oppimissuunnitelmassa kuvataan myös oppilaan saamat tukitoimet ja niistä vastaavat henkilöt.

Oppimissuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Sen käyttöä jatketaan määräaikaisesti, kunnes tarve poistuu tai päädytän pohtimaan erityisopetuspäätöksen laatimista.
.

Liitetiedostot