• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Perheen kriisitPerheen kriisejä ja huolenaiheita voivat olla:
Työttömyys
Talousvaikeudet
Väkivalta
Erot
Parisuhdeongelmat
Kuolemat
Sairaudet
Uusperheen arkeen liittyvät pulmat
Lapsen uhma/- ja murrosikä
Vanhempien päihdeongelmat
Vanhempien mielenterveysongelmat

Yleinen tuki
Lapsen oireiden tunnistaminen ja oikea-aikainen huolen puheeksiotto vanhempien kanssa. Tarkoitus on selvittää mistä vaikeudet johtuvat lapsen elämässä. Lapsella on oikeus oireiluun, mutta se ei saa häiritä muiden työrauhaa. Opettajan tehtävä on luoda turvaa rauhallisuudellaan ja tukea lapsen kehitystä. Turvallisen arjen pitäminen ennallaan perheen huolista huolimatta. Opettaja voi käyttää työparityöskentelyä. Opettaja voi ohjata perheitä hakemaan apua esim. perheneuvolasta. Jälkiseurannasta (lapsen hyvinvointi) on huolehdittava.

Tehostettu tuki
Jos tilanne ei lähde korjaantumaan tai lapsella on akuutti avuntarve, otetaan huoli puheeksi OHryhmässä. OHRssä kirjataan toimenpiteet, vastuunjako ja seuranta.

Erityinen tuki
Lastensuojelun toimet
Liitetiedostot