• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

TOIMENPITEET OPPILAAN POISSAOLOISSA


Oppilaan aiheettomat poissaolot ja myöhästymiset kirjataan, jotta luokanopettaja/luokanvalvoja on koko ajan selvillä luokkansa oppilaiden tilanteesta. Huoltajilla on lain mukainen velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi käy koulussa työjärjestyksen mukaisesti.

Poissaolojen ja myöhästymisten osalta toimitaan seuraavasti:

o Luokanopettaja / luokanvalvoja seuraa tilannetta ja ottaa tarvittaessa yhteyttä kotiin, rehtoriin ja oppilashuoltotyöryhmään.
o Jos poissaoloja on runsaasti, eikä koti toimi asian suhteen, oppilashuolto kutsuu koolle verkostopalaverin. Palaverissa ovat koolla rehtori, luokanvalvoja, kuraattori, sosiaalityöntekijä, oppilaan huoltajat sekä oppilas.
o Koulu on tarvittaessa yhteydessä myös muihin viranomaisiin, kuten poliisiin ja sosiaalitoimeen, jos koulunkäyntivelvollisuutta ei hoideta.
o Tarvittaessa sivistyslautakunta tekee oppivelvollisuuden laiminlyönnistä poliisille tutkintapyynnön

Jos oppilas on laiminlyönyt kotitehtävänsä, voi opettaja määrätä oppilaalle kotitehtävien tekoa valvonnan alaisena työpäivän jälkeen enintään tunnin.