• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

SALASSAPITOKun oppilashuoltoryhmä käsittelee koulun yleisiä asioita, ryhmän kokoonpanolla ei ole merkitystä.

Kun oppilashuoltoryhmä käsittelee yksittäisen oppilaan asioita, on suositeltavaa, että huoltajilta on  lupa käsitellä salassa pidettäviä tietoja. Jos lupaa ei ole, niin oppilashuoltoryhmän työskentelyyn osallistuvat voivat kertoa toisilleen vain sellaisia oppilasta ja hänen perhettään koskevia salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta.

Koulun henkilökunnan edustaja on velvollinen pitämään salassa oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisia oloja ja taloudellista asemaa koskevat tiedot
Kouluterveydenhuollon potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä.
Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat velvollisia pitämään salassa asiakkaittensa tiedot.

KIRJAAMINEN

Oppilashuoltoryhmän kokouksen pöytäkirjaan kirjataan esillä olevat yleiset asiat.
Yksittäisen oppilaan asiassa kirjataan erilliselle lomakkeelle lähinnä asian vireillepanija, aihe sekä päätetyt jatkotoimenpiteet.