• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOONPANO

Oppilashuoltoryhmään voi kuulua rehtori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja tai luokanvalvoja.

Rehtorin kuuluu määrätä, kuka toimii puheenjohtajana, kenen tehtäviin kirjaaminen kuuluu, miten kirjaukset tarkastetaan sekä miten niitä säilytetään.

Kirjausten avulla koulu voi myöhemmin osoittaa, mihin toimenpiteisiin oppilashuolto on ryhtynyt jossakin asiassa. Kirjaukset tulee säilyttää lukitussa tilassa

Liitetiedostot