• Opiskelemaan Ylä-Savoon
 • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
 • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Toimenpiteet koulukiusaamisen ilmetessä


Tärkeätä on se, että kiusaamiseen puututaan heti/välittömästi.

 • se henkilö, joka näkee tai saa tietää, puuttuu tilanteeseen ja ilmoittaa luokanopettajalle/luokanvalvojalle.
 • oma luokanopettaja/luokanvalvoja, tarvittaessa toisen opettajan kanssa selvittää tapauksen: keskustelee yhdessä kiusatun ja kiusaajan kanssa
 1. mitä tapahtui
 2. miltä tuntui
 3. mitä voisit luvata, ettei tapahtuma enää toistu?
 4. Kirjoitetaan yhteinen sopimus, allekirjoitukset
 5. Sovitaan seuranta-ajasta,
 • jos kiusaaminen osoittautuu laajemmaksi tai vakavammaksi tai jatkuu edelleen, mukaan tulee rehtori tai oppilashuoltoryhmän jäsen.
 • vanhempiin otetaan yhteyttä aina, kun kyse on kiusaamisesta.
 • kun kyse on pahoinpitelystä tai fyysisestä väkivallasta, asia annetaan poliisin tutkittavaksi. Alle 15-vuotiaaseen kohdistuva pahoinpitely on aina virallisen syytteen alainen rikos ja rehtori ja opettaja muiden ohessa ovat oikeutettuja tekemään asiasta rikosilmoituksen poliisille tai vaihtoehtoisesti ilmoitetaan asiasta pahoinpidellyn huoltajille.
 • lastensuojelulain 40§:n mukaan mm. koulutoimen palveluksessa olevalla henkilöllä on ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluviranomaisille, jos hän virkaa tai tointa hoitaessaan on saanut tietää ilmeisestä perhe- tai yksilökohtaisen suojelun tarpeessa olevasta henkilöstä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse sosiaalityöntekijälle tai kirjallisesti.

Periaate on se, että kiusaamisasioiden selvittelystä huolehditaan koulun tasolla.
Sivistystoimenjohtajalle asiaa menee, jos tulee harkittavaksi oppilaan määräaikainen erottaminen koulusta (sivistyslautakunnan käsittelyyn sivistystoimenjohtajan esittelystä).