• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Päihteet ja riippuvuus

Päihteitä ovat tupakka, alkoholi, huumeet ja muut huumavat aineet.
Päihteet ja riippuvuus vaarantavat terveyden ja edesauttavat syrjäytymistä.
Riippuvuus on ilmiö tai toiminto, jota ihminen ei voi lopettaa vaikka haluaisi. Riippuvuutta voivat aiheuttaa mm. päihteet sekä netti ja pelit.

Päihteet ovat laissa kielletty alle 18-vuotiailta.

YLEINEN TUKI
Valistus (oppilaat ja heidän huoltajansa)
Terveyskasvatus ja aihekokonaisuudet
Terveystarkastukset
OPS
Päihdestrategia ja toimintamallit
Kampanjat
0-toleranssi koulun arjessa ja juhlissa
Valvonta

TEHOSTETTU TUKI
Kasvatuskeskustelut ja sanktiot
Yhteistyö kotien kanssa
Ohjaaminen kerho- ja harrastustoimintaan
Mielenterveyspalvelut

ERITYINEN TUKI
Epäily tai havainto alkoholin, tupakan tai huumaaivien aineiden käytöstä => yhteys kotiin sekä lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus poliisille Päihtyneenä koulussa => ks. päihdestrategia (Kuntakohtainen malli)
Mielenterveyspalvelut
Riippuvuus => Hoitoonohjaus

LINKIT: Tupakkajälki-istunto

Liitetiedostot