• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Toiminta-ajatus

Oppilashuollon toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää lasten koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Oppilashuoltoon sisältyy arviointia, neuvontaa, ohjausta, neuvotteluapua ja erilaisia tukitoimia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Tavoitteet

Oppilashuollon tavoitteena on ehkäistä, tunnistaa ja puuttua riittävän ajoissa oppimisen esteisiin:

  • lapset saavat tarvitsemaansa tukea ja apua kasvuunsa, kehitykseensä ja koulunkäyntiinsä
  • vanhemmat saavat tukea lastensa kasvatukseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä
  • opettajat saavat oppilashuoltoryhmältä tukea työhönsä
  • koulun ilmapiiri, asenteet, tiedot ja työkäytänteet kehittyvät oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin kannalta myönteisesti
  • koulu toimii hyvässä yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa oppilashuollollisissa asioissa
  • oppilashuoltoryhmän omat tiedot, taidot ja työkäytänteet kehittyvät siten, että ne edistävät edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsemistä
Liitetiedostot