• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN

Oppilasta pyritään aina ensisijaisesti tukemaan opiskelussaan siten, että hänen on mahdollista saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet. Jos oppilas ei kuitenkaan monipuolisista tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, oppimäärä yksilöllistetään. Oppimäärän yksilöllistäminen koskee ensisijaiseti yksittäistä oppiainetta. Tarvittaessa voidaan yksilöllistää useammankin oppiaineen tai perusopetuksen koko oppimäärä.

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä. Yksilöllistäminen tarkoittaa sitä, että oppilaalle määritellään oppiaineeseen yksilölliset tavoitteet ja tukitoimenpiteet, jotka kirjataan HOJKS:aan. Käytännössä oppimäärän yksilöllistäminen voidaan toteuttaa työskentelyssä ja kokeissa esimerkiksi antamalla yleisesti lisäaikaa, laatimalla yksilölliset koe- ja oppimistehtävät, antamalla mahdollisuus täydentää kirjallisia kokeita suullisesti, järjestämällä kokonaan suulliset kokeet, antamalla mahdollisuus käyttää avustajaa, teknisiä apuvälineitä ja/tai tulkkipalveluja, järjestämällä muuta tarvittavaa tukea.

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Oppilaalle, joka on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, järjestetään muiden oppiaineiden opetusta tai ohjattua toimintaa siten, ettei hänen vuosiviikkotuntimääränsä vähene. Oppimäärästä vapauttamiseen on oltava erityisen painavat syyt.