• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Poissaolot

Oppilaalla on oppivelvollisuus. Poissaolo vaikuttaa opintomenestykseen ja kaverisuhteisiin. Myöhästyminen lisäksi häiritsee muita.

Poissaolot voivat olla luvattomia tai  luvallisia. Kodilta voidaan edellyttää poissaoloista ilmoittamista ja koululla on velvollisuus seurata ja informoida kotia luvattomista poissaoloista.  Luvattomiin poissaoloihin puututaan välittömästi yhteistyössä kodin kanssa. 

Kyseessä voi olla psyykkinen ongelma, joka vaatii terveydenhuollon tutkimuksia ja apua.  Sosiaali- ja perhetyöllä voidaan tukea kotia ongelman ratkaisemiseen.

YLEINEN TUKI
Tiedottaminen
Poissaolojen seuranta ja syiden selvittely

TEHOSTETTU TUKI
Kasvatuskeskustelut
Yhteistyö kodin ja koulun kanssa
Yhteistyö kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin kanssa

ERITYINEN TUKI
Lastensuojeluilmoitus
Avohuollon tukutoimet
Huoltajien rikosoikeudellinen vastuu oppivelvollisuuden valvomisen laiminlyönnistä

Liitetiedostot