• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

 Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulujen oma sosiaalityöntekijä, joka työskentelee lasten ja nuorten parissa.


Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä:
· Oppilas itse
· Vanhempi/vanhemmat tai sukulaiset
· Opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva
· Nuorten kanssa työskentelevät henkilöt
· Eri viranomaiset (lastensuojelu, terveydenhuolto, perheneuvola, poliisi, jne.)

Kuraattorin työn on enimmäkseen asiakastyötä, mutta myös luokka- ja pienryhmätyöskentelyä.
Asioita, joissa kuraattoriin otetaan yhteyttä, ovat mm. seuraavat:

KOULUNKÄYNTI

· Kiusaaminen
· Ongelmat koulukavereiden tai opettajien kanssa
· Levottomuus tunneilla, kouluhaluttomuus, väsymys
· Jännittäminen
· Poissaolot

KOTIASIAT
· Riidat vanhempien tai sisarusten kanssa
· Vaikeudet kotona: väkivalta, vanhempien alkoholinkäyttö, avioero tai läheisen kuolema

VAPAA-AIKA
· Yksinäisyys ja vaikeudet kavereiden kanssa
· Harrastusten puute
· Seurusteluun/seksiin liittyvät kysymykset
· Alkoholinkäyttöön ja huumeisiin liittyvät asiat

Kuraattorin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kaikista asioista.
Kuraattori tekee yhteistyötä vanhempien, koulun henkilökunnan ja eri viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.
Kuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmiin.

Liitetiedostot