• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat

Mielenterveysongelmat koulussa saattavat ilmetä oppilaan ahdistuneisuutena, pelokkuutena, hiljaisuutena, vetäytymisenä tai käyttäytymisen häiriöinä.