• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

TUKIOPETUS


Tukiopetusta tulee järjestää oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea. Tukiopetuksessa oppilaan opetusta eriytetään yksilöllisillä tehtävillä, ajankäytöllä ja ohjauksella. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, ja se järjestetään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajan kanssa. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen ulkopuolella tai tarvittaessa oppituntien aikana. Vastuu tuen tarjoamisesta kuuluu oppilaan oman opettajan lisäksi koulun koko kasvatusyhteisölle.