• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

APUVÄLINEETPerusopetuslain (628/1998) 31§:n mukaan vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisensa edellyttämät erityiset apuvälineet, jotka helpottavat hänen koulunkäyntiään. Oppimisympäristö pyritään järjestämään sellaiseksi, että apuvälineet ja oppimateriaali tukevat mahdollisimman hyvin oppilaan oppimista ja vuorovaikutusta.