• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Lasten ja nuorten palvelut (Ylä-Savon terveydenhuollon ky)

Lasten työryhmä 0-13 -vuotiaita lapset
-vaikeammat mielenterveysongelmat esim. tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöit, itsetuhoisuus psykoottiset oireet, anoreksia jne
- lasten-psykiatriset konsultaatiot
- yhteistyössä perheiden, perheneuvolan, Kys:n lastenpsykiatristen osastojen, sosiaalitoimen, koulun ja perusterveydenhoidon kanssa
- lastenpsykiatriseen työryhmään tarvitaan lähete.
-lähettävänä tahona on useimmiten perusterveydenhoito.

Lasten palvelut puh. (017) 272 3660

Nuorten työryhmä 14–20-vuotiaat nuoret
nuoruusiän kehitystä uhkaavaa tai toimintakykyä alentavaa vakavaa psyykkistä oireilua tai epäilyä siitä psykoottisuus, itsetuhoisuus, vakavat mieliala-, ahdistuneisuus-, jännittämis-, paniikki- ja syömishäiriöt, haittaavat pakko-oireet, vaikeammat käytösoireet ja päihteiden käyttö tai vakava kriisi/trauma.
moniammatillinen työryhmä tekee nuorisopsykiatrisen tutkimuksen, arvioi hoidon tarpeen ja antaa hoitosuosituksen sekä toteuttaa aktiivisen hoidon ja kuntoutuksen yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa tai tarvittaessa ohjaa muualle palveluiden piiriin. Nuorten työryhmään hakeudutaan lähetteellä.
Nuorten palvelut puh. (017) 272 2286.

Perheneuvolan työryhmä 
lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuden tukemiseen, parisuhteiden ja perheiden erilaisiin kriisi- ja ongelmatilanteisiin sekä perheasioiden sovitteluun.
-keskeistä ennaltaehkäisevä työ ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
- yhteistyössä lastenneuvolan, päivähoidon, koulujen ja lastensuojelun kanssa
- lähetettä ei tarvita. Perheneuvolatiimin ohjaus- ja neuvontapuhelin ottaa vastaan myös ilmoittautumisia asiakkaaksi maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-10 numerossa 0400 -144514. Lisäksi alle kouluikäisille tarjoaa palveluita perheneuvolatyöryhmän psykologi terveyskeskuksen tiloissa, puh. (017) 272 4266.

Puheterapia 
puheen, kielen, äänen ja kommunikaation ongelmat
häiriöiden tutkimista, kuntoutusta ja asiakkaan lähi-ihmisten ja verkostojen kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta
suurin osa on alle kouluikäisiä, useimmiten lastenneuvolasta
tutkimuksiin ilmoittautumisen syyt vaihtelevat lievistä äännevirheistä vaikeisiin vuorovaikutus- ja kommunikaatio-ongelmiin. Myös kouluikäisiä saattaa puheterapiassa olla esimerkiksi silloin, kun kyseessä on änkytys tai äänihäiriö. Myös puheterapian aikuisasiakkaat ohjautuvat tähän yksikköön. Aikuisasiakkaiden tulosyitä ovat mm. afasia, änkytys ja äänihäiriöt.
Puheterapia palvelut puh. (017) 272 3661, 272 4267

Päihdetyöntekijät vastaavat lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä päihteiden käytön ja pelaamisen aiheuttamien ongelmien selvittelystä ja hoidosta. Myös alle 20 -vuotiaiden ajokorttiseurannat ohjautuvat lasten ja nuorten palveluiden päihdetyötekijälle.
Sosiaaliterapeutti puh: 2723655

Stopin päihdepalvelut tarjoavat tukea ja neuvontaa nuorille päihteiden käyttäjille, perheenjäsenille ja viranomaisille. Tavoitteena on edistää nuoren henkilökohtaista ja sosiaalista kasvuprosessia ja elämänhallintaa. Nuoren hoidontarpeen arviointi ja hoitoonohjaus tapahtuu yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisten sekä hoito- ja viranomaisverkoston kanssa. Stoppiin voi tulla ilman lähetettä ja ajanvarausta tai ottaa yhteyttä puhelimitse.
Stopin palvelut puh. (017) 272 3406, 040 - 5434944.

 

Liitetiedostot