• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

OPISKELUN TUEN KOLMIPORTAISUUS


Opiskelun tuen eri tasoiksi on määritelty yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen kolmiportaisuudella pyritään tukemaan perusopetuksen yhtenäisyyttä luomalla yksilöllisen tuen järjestämiselle joustava oppimisen tukemisen polku, jossa tuen tarjoamisessa edetään johdonmukaisesti oppilaan tarpeiden mukaisesti kevyemmästä intensiivisempään tukeen.

Tuen eri muodot ovat painottuneina eri tavoin tuen kolmiportaisuuden tasoilla. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että edellisen vaiheen tukimuodot loppuvat siirryttäessä seuraavalle tasolle vaan niitä voidaan suunnitelmallisesti vahvistaa sekä määrällisesti että laadullisesti.