• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Nivelvaiheiden yhteistoiminta

Siirtyminen kouluasteelta toiselle on aina opintopolun kriittinen kohta. Tästä syystä jokaisen nivelvaiheen ohjauksen järjestämiseen tulisi panostaa erityisesti. Nivel- ja siirtymävaiheiden ohjauksessa tarvitaan systemaattisia ja kouluihin sopiviksi rakennettuja malleja, jotka toimivat riippumatta siitä, ketkä ohjaustyötä toteuttavat.

Ensimmäinen koulujärjestelmän sisällä eteen tuleva nivelvaihe on siirtymä esikoulusta perusopetukseen. Myös toisen ja kolmannen vuosiluokan välissä on nivelvaihe uusien oppiaineiden ja usein myös uuden luokanopettajan myötä. Seuraava siirtymä on useimmilla oppilailla edessä kuudennen lukuvuoden jälkeen.

Erityisesti silloin, kun oppilaalla on erityisen tuen tarpeita johtuen oppimisvaikeuksista tai muista syistä, niin sanottu tuettu siirtymä on tarpeen. Tällöin tarvitaan usein moniammatillista sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tieto siitä, minkälaiseen oppilaitokseen on siirtymässä, minkälaisia opettajia siellä työskentelee ja minkälaisia luokkakavereita omaan luokkaan on tulossa, helpottaa jokaisen oppilaan valmistautumista tulevaan kouluvuoteen.

Nivelvaiheita ovat myös koulun vaihtuminen kesken perusopetuksen tai toisen asteen opiskelun. Kaksoistutkintoa suorittaessa nivelvaiheena voidaan ymmärtää myös eri koulujen käytänteiden yhteensovittamisen. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihe, samoin kuin toisen asteen ja korkea-asteen välinen nivelvaihe ei ole vain kahden kouluasteen välinen taitekohta, jossa tehdään valintoja jatko-opinnoista. Nivelvaihe on ymmärrettävä pidempänä siirtymävaiheena, jossa nuori asteittain selkiinnyttää suuntautumistaan ja pyrkimyksiään jatko-opintoihin ja ammattiin liittyen. Terveydenhoitaja huolehtii tiedon siirrosta toiselle terveydenhoitajalle nivelvaiheissa.

Liitetiedostot