• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

"Kadotettu" vanhemmuusPerheeltä puuttu kyky tai halu ottaa kasvatusvastuu.

YLEINEN TUKI
Koulun ja kodin välisen yhteistyön sujuminen ja avoin vuorovaikutus ovat avainasemassa.
Vanhempien osallisuus koulun kehittämiseen ja arkeen
Kasvatuskumppanuus
Vanhempainvartit
Yhteydenpito (vuorovaikutusvastuu on aina ammattilaisella)
Tiedottaminen koulun toiminnasta

TEHOSTETTU TUKI
Jos tilanne ei lähde korjaantumaan otetaan huoli puheeksi OHryhmässä.
OHRssä kirjataan toimenpiteet, vastuunjako ja seuranta.

ERITYINEN TUKI
Lastensuojelun toimet
Liitetiedostot