• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

YLEINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA


Oppilaan tuen tarpeeseen reagoidaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti jokaiselle oppilaalle suunnatun tuen toimintamuodoin. Tällöin puhutaan yleisestä tuesta. Yleinen tuki käsittää ensisijaisesti eriyttämisen, tukiopetuksen ja opiskelun ohjauksen. Oppilaalle suunnattu tuki järjestetään oppilaan lähikoululla hänen omassa luontaisesti määräytyvässä oppilasryhmässään ja pääsääntöisesti lastentarhan-, luokan- ja aineenopettajan voimin. Yleisen tuen eri muodot ehkäisevät ja poistavat oppimisen esteitä ja vähentävät tarvetta tehostetumpiin tukitoimiin. Yleisen tuen muodot tulee ottaa entistä aktiivisempaan käyttöön.