• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

MIKSI OLEMME ALOITTAMASSA YHTEISTYÖTÄ?
Lähtötilanteen kartoitus
Yhteisten tavoitteiden määritteleminen
Tutustuminen: työnkuvat, erityisosaaminen, kiinnostuksen kohteet ja ammatillinen persoona
Visio ja arvot

MITEN KÄYNNISTÄMME MONIAMMATILLISEN RYHMÄN YHTEISTYÖN?
Yhteistyörakenteiden luominen:kuka, mitä, milloin ja missä?
Roolit ja vastuunjako: moniammatillisen ryhmän sisäinen johtaminen, ohjaaminen, koordinointi
Roolit ja vastuunjako: tehtävien töiden jakaminen
Aikataulut: moniammatillisen ryhmän ja muun toiminnan, visuaalisen aikajanan tekeminen
Tiedonkulku: mitä tietoa vien / mitä tuon ja kenelle?
Yhteistyö eri hallintokuntiin - vastuut
Organisointi: moniammatillisen ryhmän sisäisen, muun toiminnan organisointi
Ryhmän toiminnan pelisäännöt ja niihin liittyvä arviointikeskustelu

RYHMÄN SISÄINEN VUOROVAIKUTUS JA ILMAPIIRI
Millainen keskustelutapa edistää ryhmän toimintaa?
Ammatillinen vuorovaikutus
Yhteistyöasenteet
Ilmapiiri
Ryhmän toiminnan pelisääntöjen jatkaminen (dokumentointi)
Mitkä ovat mahdollisuudet, mitkä uhat moniammatillisessa yhteistyössä?
Miten vältämme karikot?

TOIMINTA LASTEN JA NUORTEN KANSSA
Ohjaus: Yhteinen näkemys siitä, miten ryhmän jäsenet ohjaavat lasten ja nuorten toimintaa ja yhteistyötä
Tavoitteiden määrittely: lasten ja nuorten kanssa yhdessä
Toiminnan suunnittelu: lasten ja nuorten kanssa yhdessä
Toteutus yhdessä lasten ja nuorten kanssa
Arviointi: arviointikohteiden, kokemusten jakamisen, arviointikeskusteluiden ja kirjallisen arvioinnin suunnittelu

Liitetiedostot