• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Haastava käyttäytyminen

Haastavalla käyttäytymisellä tarkoitetaan aggressiivista, impulsiivista tai passiivista käyttäytymistä. Haastavasti käyttäytyvä oppilas on häiritsevä, hän ei keskity ja tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpito sekä siirtyminen tehtävästä toiseen voivat olla vaikeita.  Haastava käytös voi olla myös passiivista vastarintaa.

Käytöstä voi ilmetä lyhytkestoisena ja ohimenevänä. Toistuvasti esiintyvänä ja jatkuvana käyttäytymisenä oppija tarvitsee ammatti-ihmisen apua. Haastavan käyttäytymisen syyt voivat olla moninaiset: sosiaaliset, perinnölliset, kasvatukselliset, kulttuuriset ja neurologiset. Tutkimuksissa tällaisella käyttäytymisellä on todettu olevan jatkuvuutta jo varhaisista ikävuosista lähtien. Haastavasti käyttäytyvät lapset ja nuoret ovat useinmiten sisimmässään epävarmoja ja arkoja. Puolustautuminen voi esiintyä uhmana ja uhkaavana käytöksenä.

Haastavasti käyttäytyvä lapsi tai nuori herättää usein vahvoja tunteita ympärillä olevissa ihmisissä. Hän voi vetää aikuisen herkästi omalle tasolleen epäkypsään käytökseen. Haastavasti käyttäytyjä on yleensä kehitykselleen tyypillisesti itsekeskeinen ja ajattelee asioita vain omalta kannaltaan. Aikuisen on pysyttävä aikuisen roolissa ja otettava tilanteet seurauksineen esille muiden ihmisten näkökulmasta.

Yleinen tuki
- luokan ja koulun pelisäännöt, turvalliset rajat
- luokan ja koulun myönteinen ja osallistava toimintakulttuuri
- positiivinen palaute, kannustusta oppilaalle henkilökohtaisesti
- oppilaan edellytykset huomioiva oppimisympäristö
- oppimiselle asetetut realistiset tavoitteet
- ystävät, kaveripiiri, jonka kanssa tapahtuva vuorovaikutus tukee tervettä kehitystä
- yhteistyö huoltajien kanssa, vanhempainillat, vanhempaintapaamiset
- välitön puuttuminen häiriötilanteeseen: keskustelu oppilaan kanssa kahden kesken, huoltajapalaveri
- rutiinien varmistaminen: riittävä yöuni, säännölliset ateriat, riittävä aika läksyihin ja rauhoittumiseen
- säännöllinen koulunkäynti
- koulun ulkopuolinen harrastustoiminta

Tehostettu tuki

Liitetiedostot