• Opiskelemaan Ylä-Savoon
 • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
 • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Alisuoriutuminen

Oppilas voi olla aloitteeton, hän ei ota vastuuta ja alisuoriutuminen on tyypillistä. Alisuoriutujan toiminta ei vastaa hänen älykkyystasoaan: hän suoriutuu kykyjään, taitojaan ja edellytyksiään heikommin eikä tuo kykyjään esille.

Yleinen tuki

 1. yhteistyö kodin kanssa
 2. vaihtelevat opetusmenetelmät
 3. myönteinen , rakentava ja ohjaava palaute sekä tuki oppilaalle
 4. arvioinnin kehittäminen myönteiseksi oppimisen prosessin kautta
 5. motivaatiovajeesta tieto ryhmänohjaajalle /luokanvalvojalle

Tehostettu tuki

 1. koulupalaveri,   koulunkäyntisopimus
 2. eriyttäminen
 3. oppimissuunnitelma
 4. joustava perusopetus (JOPO) malli, työpainotteinen opiskelu
 5. VSOP = vuosiluokkiin sitomaton opetus
 6. psykososiaalinen tuki oppilaalle: koulukuraattori/koulupsykologi
 7. kerhotarjonnan laajentaminen, yhteistyö nuorisotyöntekijän kanssa

Erityinen tuki

 1. tavoitteen asettaminen ja arviointi kannustavasti HOJKSin mukaan
 2. oppilasta koskevan tiedonsiirron tehostaminen

 

Liitetiedostot