• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Esiopetus

 

Esiopetuksen tavoitteena on antaa lapselle riittävät koulunkäynnin valmiudet. Esiopetuksessa ollaan yhteistyössä sekä päivähoitoon että kouluun. Siellä arvioidaan lasten kouluvalmiutta ja laaditaan henkilökohtainen esiopetussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.

Tarvittaessa järjestetään ryhmätutkimus, jossa arvioidaan lasten keskittymis- ja ohjeiden seuraamistaitoja sekä tapaa toimia koulumaisessa tilanteessa. Ryhmätutkimuksen vetäjinä toimivat erityislastentarhanopettajat sekä psykologi-
Esiopetuksen ja vanhempien havaintojen sekä ryhmätutkimuksen perusteella arvioidaan yhdessä tarvitaanko lisäksi lastenpsykologien tekemiä yksilötutkimuksia.

Ennen koulun alkua esiopetuksen opettajat ja lähikoulun alkuopettajat pohtivat mm. lapsen kehitystä tukevia luokkajakoja. Vanhempien toivotaan toimittavan lapsen esiopetussuunnitelman ja kasvun kansion opettajalle ensimmäisen luokan henkilökohtaisissa tapaamisissa. On välttämätöntä, että lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvä tieto siirtyy varhaiskasvatuksesta kouluun.