• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Koulu- ja opiskelija-terveydenhuollon tavoite

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, oppilashuollon muun henkilöstön ja opettajien kanssa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tehtäviä

  1. osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
  2. oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen
  3. osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä vanhempien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa
  4. koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen.

Peruskoululaiset tarkastetaan vuosittain ja toisen asteen opiskelijat 1. tai 2. lukuvuoden aikana. Lääkärin tarkastus on 2. - ja 6- -luokkalaisille sekä 8 tai 9-luokalla. 1.-, 2.- ja 6 –luokkalaisten tarkastuksiin sekä aina tarvittaessa pyydetään mukaan vanhempia.

Ammattiopiston opiskelijoilla on lääkärintarkastus koululla, samoin lukion tytöillä. Pojilla se on kutsuntatarkastuksen yhteydessä terveyskeskuksessa.
Tarkastusten lisäksi terveydenhoitajat pitävät avointa vastaanottoa.

Terveydenhuollon ohjeistuksissa noudatetaan valtakunnallisia suosituksia ja ohjeistukset tarkastetaan vuosittain.

Sekä lastenneuvolassa että koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa toteutetaan moniammatillista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.