• Opiskelemaan Ylä-Savoon
 • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
 • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkatoiminta on toimintaa, jossa koulun vanhemmat oppilaat toimivat alempien luokkien oppilaiden kummeina.

Kummiluokkien kanssa toimitaan esimerkiksi

 • kouluun tutustumisen yhteydessä
 • tutustuttamalla kouluun ja sen tapoihin
 • välitunneilla läsnä
 • ryhmäyttämispäivissä
 • yhteisillä oppitunneilla, joiden teemoina voivat olla esim. kiusaaminen, päihteet ja arvot
 • tervetulojuhlassa (toimintapäivä, disko...)
 • oppitunneilla koulussa
 • järjestämällä yhteisiä juhlia, esim. pikkukouluja ja ihmissuhdepäiviä
 • keräämällä informaatiota kyselylomakkeilla

Kummiluokkatoiminnan ideoivat oppilaat itse ohjaajansa tuella.