• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

KOULUKIUSAAMINENKiusaamista esiintyy fyysisenä, psyykkisenä tai sosiaaalisena väkivaltana, johon aikuisen on aina puututtava. Kiusaamistilanteiden keskeyttäminen ja kiusaamisen lopettaminen on ehdotonta, ja kaikilla oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvilla on velvollisuus puuttua tilanteisiin, joissa kiusaamista esiintyy.

Koulukiusaaminen tarkoittaa sitä, että yhtä oppilasta kiusataan jatkuvasti. Kiusaaminen on tahallista vihamielistä toimintaa, joka kohdistuu koko ajan yhteen tiettyyn oppilaaseen. Kiusaamiseen liittyy aina voimasuhteiden erot kiusatun ja kiusaajan tai kiusaajien välillä. Kiusattu on alistetussa asemassa. Kiusaaminen voi olla mysö suoraa tai epäsuoraa.

Jokaisella on oikeus fyysinen ja psyykkiseen koskemattomuuteen ja turvalliseen opiskelu ympäristöön.

YLEINEN TUKI
Valistus ja ennaltaehkäisy oppitunneilla
tiedottaminen ja yhteitsyö kotien kanssa
Kiusaamisen ennaltaehkäisysuunnitelma henkilöstön tiedossa sekä  henkilöstön kouluttaminen
Ohjeistus kiusaamis- ja väkivaltatapausten selvittämiseksi
Välitön puuttuminen
Ratkaisukeskeisyys
Toimintamallit

TEHOSTETTU TUKI
Yhteistyö kotien kanssa
Kasvatuskeskustelut
Kuntakohtaiset mallit esim. kurinpitorangaistukset
Keskustelut koulukuraattorin ja/tai koulupsykologin kanssa

ERITYINEN TUKI
Ilmoitus sosiaaliviranomaiselle tai poliisille
Hoitoonohjaus

 

Liitetiedostot