• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Erityisopetuksen tarpeen arviointi


Erityisopetuksen tarpeen arvioinnissa on lähtökohtana oppilaan, vanhempien, erityisopettajien, luokan- ja/tai aineenopettajien välinen yhteistyö. Erityisopettajien suorittamilla testauksilla (esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeudet) ja havainnoilla kartoitetaan ne oppilaat, joilla on erityisiä oppimisvaikeuksia tai puhehäiriöitä. Yhteistyössä yleisopetuksen kanssa selvitetään oppimista estävät tekijät. Tarvittaessa pyydetään tarkempia arvioita koulupsykologilta, oppilashuoltohenkilöiltä ja muilta asiantuntijoilta. Jos erityisopetusta tarvitseva oppilas muuttaa toisesta koulusta, hankitaan tietoa oppilaan aikaisemmilta opettajilta ja oppilashuoltohenkilöiltä.