• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOUS

ENNEN VARSINAISTA KOKOUSTA
Miten esityslista syntyy?

Tarkistetaan edellisen kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen muistio:
vastuut ja toimenpiteet, tietoa käsiteltävistä asioista:
LO / LV / RO / EO
JOHTORYHMÄSTÄ
MUILTA OPETTAJILTA
TUKIOPPILAILTA, OPPILASKUNNANHALLITUKSELTA, VERTAISSOVITTELIJOILTA
VANHEMMILTA – VANHEMPAINYHDISTYKSELTÄ
MUUT SIDOSRYHMÄT: nuoriso-, sosiaalitoimi  jne

Valmistelevat pienkokoukset
ehdotukset:
PEDAGOGINEN OHR
OHR + LV, LO, RO
OPETTAJA + OPPILAS + JOKU OHR:STÄ
OHR + VANHEMMAT + OPPILAS
OHR + OPPILAITA (TUKIOPPILAAT, VERTAISSOVITTELIJAT, OPP.HALL.)

OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOUKSEN KULKU

1. VIRITTÄYTYMINEN
Nopeat kuulumiset = ”löysät pois”
Yhteinen aloitus sovitaan yhdeksi arvoksi

2. ESITYSLISTA
I = infoasiat, K= keskusteltavat, P= päätettävät

3. ASIOIDEN KÄSITTELY
1/3 ajasta menneen käsittelyä ja 2/3 ajasta ratkaisuja, toimintamalleja, prosessin pohdintaa = miten laitamme asian käytäntöön
Porinaryhmien käyttö edesauttaa monien vaihtoehtojen esille tuomista, moniammatillisuutta, vahvistaa asiantuntijuutta

4. ARVIOINTI
Tärkeää pohtia kokouksen sujumista asioiden edistämisen kannalta, mutta myös ryhmän toiminnan kannalta à luo pohjaa moniammatillisuuteen sitoutumiselle, haluun kuulua ryhmään = positiivinen riippuvuus

5. JATKOSTA SOPIMINEN
Sovitaan / tarkistetaan vastuut ja roolit
Miten päätöksistä informoidaan oppilaita / opettajia / muuta henkilökuntaa / huoltajia / sidosryhmät jne