• Opiskelemaan Ylä-Savoon
  • Yksi parhaista hevostalouden koulutusyksiköistä
  • Kone- ja metallialan huippuosaamista Ylä-Savossa

Päivähoidossa annettava varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus perustuu elinikäisen oppimisen periaatteelle, jossa jatkumo kouluun on oleellinen. Varhaiskasvatuksen keskeinen toteuttaja on perheen ohella päivähoitojärjestelmä. Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaa valtakunnallinen lainsäädäntö, kunnallinen päätöksenteko sekä päivähoidon erilaiset suunnitelmat ja ohjelmat. Vuonna 2002 valtioneuvostossa hyväksytyt varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset ovat suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeisiä periaatteita sekä kehittämisen painopisteitä. Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen linjaukset olivat perusta uudelle valtakunnalliselle varhaiskasvatuksen sisällölliselle ohjaukselle, varhaiskasvatussuunnitelmalle. Varhaiskasvatussuunnitelma linjaa varhaiskasvatuksen keskeisiä periaatteita ja sisällöllisiä painotuksia sekä tukee päivähoitoyksiköitä oman toiminnan suunnittelussa. Päivähoitolaki vuodelta 1973 (36/1973) velvoittaa kuntaa järjestämään lasten päivähoitoa paikallisen tarpeen mukaan. Laissa päivähoidolla tarkoitetaan päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, leikkitoimintaa tai muuta päivähoitotoimintaa.Päivähoidossa annettava varhaiskasvatus on educare- mallin mukaan tavoitteellista hoitoa, kasvatusta ja oppimisen tukemista. Oppiminen on osa lapsen elämää päivähoidossa. Sitä ei voida irrottaa omaksi kokonaisuudeksi hoito- ja kasvatustilanteista. Päivähoidossa annettava varhaiskasvatus toimii siltana perusopetuksessa järjestettävään esiopetukseen ja kouluelämään. Varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat.